Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 3
S3-16 TMH9 KHẢO SÁT ỐNG TUYẾN NƯỚC BỌT QUA NỘI SOI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ TUYẾN NƯỚC BỌT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ NĂM 2017 - 2018

Trần Hạnh Uyên*, Trần Anh Bích*, Nguyễn Công Huyền Tôn Nữ Cẩm Tú*, Nguyễn Hữu Dũng**, Đinh Lệ Thanh Lan***, Trần Thị Lệ Hằng***, Lê Thị Ngọc Ngân***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát ống tuyến nước bọt qua nội soi trên bệnh nhân có bệnh lý tuyến nước bọt tại khoa tai – mũi – họng bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2017 – tháng 6/2018.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tiến cứu tại khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: 100% sưng tuyến mang tai 1 bên, không đau. Trên CT và siêu âm có phát hiện tổn thương chiếm 51,6%, không phát hiện tổn thương là: 48,4%. Qua nội soi ống tuyến nước bọt, có thể phát hiện các bệnh lý sau sỏi (67,7%), chít hẹp ống tuyến (12,9%), nút nhầy ống tuyến (9,67%), không có tổn thương (9,67%).

Kết luận: Nội soi hệ thống ống tuyến nước bọt là kỹ thuật mới, cung cấp chi tiết các hình ảnh trong hệ thống ống tuyến, giúp đưa ra các chẩn đoán chính xác, hướng điều trị hiệu quả nhằm bảo tồn tối đa cấu trúc tuyến nước bọt cho bệnh nhân và giảm thiểu các biến chứng sau phẫu thuật.

Từ khóa: nội soi ống tuyến nước bọt, sialendoscopy

ABSTRACT :

Objective: Assessing the salivary duct system on patients with salivary gland disease by using sialendoscopy at Cho Ray hospital from 10/2017 to 06/2018.

Methods: Prospective study at ENT department of Cho Ray hospital.

Results: 100% patients have unilateral swollen, painless salivary glands. All cases of patients underwent US and CT-scan, the lesion can be detected in 51.6% of patients, and cannot be detected in 48.4% of patients. The intrinsic pathologies can be recognized in the ducts via sialendoscopy: stones (67.7%), strictures (12.9%), mucus plugs (9.67%), no pathologies can be found (9.67%).

Conclusion: Sialendoscopy is the new minimally – invasive surgical technique. Diagnostic sialendoscopy allows direct visualization of salivary ducts, enables planning of interventional sialendocopsy and therefore preventing salivary gland excisions, reducing the risk of complications after the gland excisions like Frey’s syndrome, facial paralysis…

Keywords: sialendoscopy, salivary duct

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF