Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Lê Ngọc Quỳnh*, Phạm Phương Thảo*, Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến hiện đang gia tăng trên thế giới. Đái tháo đường với trầm cảm sẽ dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống, tăng nguy cơ biến chứng, tăng tỷ lệ tử vong và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quận 2.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 216 bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Quận 2 từ 01/04/2018 đến 30/05/2018. Tỷ lệ và mức độ trầm cảm được đánh giá bằng thang PHQ-9. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn mặt đối mặt, kèm tra cứu sổ khám bệnh và kết quả xét nghiệm HbA1c.

Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân bị trầm cảm là 25% (KTC 95%: 19% - 31%). Trong đó, 24,5% trầm cảm mức độ trung bình và 0,5% mức độ nặng. Trầm cảm có liên quan với giới nữ, trình độ học vấn thấp, kinh tế gia đình khó khăn, có mâu thuẫn trong gia đình, mức độ bệnh nặng và những bệnh nhân có biến chứng.

Kết luận: Bệnh nhân đái tháo đường típ 2 cần được quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tâm thần, đặc biệt là những bệnh nhân nữ có trình độ học vấn thấp và xuất hiện biến chứng.

Từ khóa: trầm cảm, đái tháo đường type 2, PHQ-9

ABSTRACT :

Backgrounds: Depression is a common mental disorder which is increasing around the world. Depression in patients with type 2 diabetes could lead to decrease the quality of life, increases risks of complications as well as mortality rate and health care expenditure.

Objectives: To estimate the prevalence of depression and associated factors among out-patients with type 2 diabetes mellitus at District 2 Hospital.

Methods: A cross-sectional study was done of 216 patients at District 2 hospital, from April 1st to May 30th, 2018. The prevalence of depression was measured by the Patient Health Questionnaire -9 scales. The data were collected from face-to-face interviews, medical records, and HbA1c test results.

Results: The overall prevalence of depression was 25% (95% CI: 1.9-3.1). Of them, 24.5% were moderately depressed and 0.5% were moderately severely depressed. Depression was associated with female gender, low education level, poor economic status, family conflicts, disease severity, and complications.

Conclusions: Type 2 diabetic patients should be concerned about their mental health, especially female patients with low education levels and diabetic complications.

Keywords: depression, Type 2 diabetes, PHQ-9

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF