Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TỶ LỆ THIẾU MÁU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Giao*, Nguyễn Thị Ngọc Hân*, Nguyễn Thị Hóa**, Phạm Ngọc Hiệp**, Nguyễn Đăng Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Thiếu máu ở trẻ em được xem là vấn đề dinh dưỡng có tầm quan trọng trên toàn cầu vì gây hậu quả nghiêm trọng bao gồm chậm phát triển thể chất, suy giảm hệ miễn dịch dẫn đến làm tăng tỷ lệ bệnh và tử vong ở trẻ.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thiếu máu và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng - phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả 124 trẻ em dưới 5 tuổi tại phòng khám Nhi bệnh viện Quận 2. Mối liên quan giữa thiếu máu và các biến số dựa vào phép kiểm chi bình phương hoặc phép kiểm chính xác Fisher.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thiếu máu (Hemoglobin dưới 11 g/dL) ở trẻ em cao, chiếm 30,7%. Thiếu máu được xác định có liên quan với suy dinh dưỡng nhẹ cân (PR=2,20, KTC 95%: 1,19-4,04), và gia đình có từ 3 con trở lên (PR=2,97, KTC 95%: 1,44-6,11).

Kết luận: Tỷ lệ thiếu máu ở trẻ đang mắc bệnh cao, tỷ lệ này cao hơn ở những trẻ có kèm suy dinh dưỡng nhẹ cân và gia đình có từ 3 con. Do đó, cần phát hiện sớm tình trạng thiếu máu và suy dinh dưỡng ở trẻ điều trị ngoại trú để có can thiệp phù hợp và kịp thời giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

Từ khóa: thiếu máu, trẻ dưới 5 tuổi, bệnh viện Quận 2

ABSTRACT :

Background: Anemia in children was considered a nutritional problem of the global importance, which led to some serious consequence including growth retardation, poor immune system therefore leading to increased morbidity and mortality in children.

Objective: To evaluate the prevalence of anemia and associated factors in children under 5 years old of District 2 hospital, Ho Chi Minh City.

Methods: A cross-sectional study was developed involving 124 children aged under 5 years old from pediatric clinic at District 2 hospital. The relationship between studied variables and anemia was evaluated by the Chi-square test and Fisher’s exact test.

Results: The overall prevalence of anemia (Hemoglobin concentration less than 11 g/dL) was high, 30.7%. Anemia was significantly correlated with underweight (PR=2.20, 95%CI: 1.19-4.04) and other risk factor in women included having 3 or more children (PR=2.97, 95%CI: 1.44 – 6.11).

Conclusion: The high prevalence of anemia among children under 5 years in outpatient department was associated with underweight and number of children in household. Therefore, clinical examination should be encouraged to identify early anemia and malnutrition in outpatients so that we have some timely medical interventions which help children grow up totally.

Keywords: anemia, children under 5 years. District 2 Hospital

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF