Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐẾN MỨC NGUY HẠI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thương*, Lê Nữ Thanh Uyên*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sử dụng rượu bia đến mức nguy hại trên bệnh nhân đang điều trị Methadone (MMT) có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm bao gồm các vấn đề hô hấp, huyết áp thấp, nhịp tim yếu, hôn mê, làm tăng nguy cơ quá liều Methadone, không tuân thủ điều trị, tái sử dụng ma túy, từ đó ảnh hưởng đến quá trình điều trị Methadone.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ sử dụng rượu bia đến mức nguy hại và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân MMT.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 151 bệnh nhân MMT tại Khoa tham vấn và hỗ trợ cộng đồng Quận 8. Tất cả các đối tượng đủ điều kiện tham gia nghiên cứu được chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống và phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi có cấu trúc. Sử dụng rượu bia đến mức nguy hại được đánh giá qua thang đo AUDIT của Tổ Chức Y Tế Thế Giới và điểm ≥ 8 được dùng để xác định có sử dụng rượu bia đến mức nguy hại.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sử dụng rượu bia đến mức nguy hại ở bệnh nhân MMT là 19,9%. Đa số là nam giới (90,1%), tuổi từ 31-39 tuổi (55,6%). Sử dụng rượu bia đến mức nguy hại có liên quan đến trình độ học vấn thấp (p=0,022), sử dụng ma túy (0,005) đặc biệt chất dạng thuốc phiện (p<0,001), dùng chung bơm kim tiêm (p=0,007), không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục (p=0,007).

Kết luận: Tỷ lệ sử dụng rượu bia đến mức nguy hại ở bệnh nhân MMT là 19,9%. Những bệnh nhân có trình độ học vấn thấp, sử dụng ma túy, dùng chung bơm kim tiêm, không sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục cần được tham vấn trước và sau điều trị.

Từ khóa: sử dụng rượu bia đến mức nguy hại, Methadone, AUDIT

ABSTRACT :

Background: Hazardous use of alcohol (HUA) might lead to serious complications including respiratory problems, low blood pressure, weak heartbeat, coma, increased risk of Methadone overdose, non-adherence, illicit drug users, and affected the effectiveness of treatment.

Objectives: To identify the proportion of HUA and associated factors in patients on Methadone maintenance treatment.

Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted in 151 MMT patients at the District 8 community counseling and supportive faculty. The systematic random sampling technique was applied to select all eligible subjects for the study and data were collected by face to face interviews through structured questionnaire. HUA was measured by using the Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT from the World Health Organization based on a cut-off of ≥ 8 determining HUA.

Results: The result showed that the proportion of HUA was 19.9%. The majority of patients were male (90.1%), the ages were between 31-39 years (55.6%). The prevalence of HUA was associated with low educational level (p = 0.022), illicit drug users (p = 0.005), especially in the opiate users (p <0.001), the sharing needle group (p = 0.007), no-use condom during sexual intercourse (p = 0.007).

Conclusion: The prevalence of HUA in drug users receiving methadone maintenance treatment was 19.9%. Patients with low educational level, illicit drug users, opiate users, the sharing needle group, no-use condom during sexual intercourse should be counseled before and after treatment.

Keywords: alcohol use, Methadone, AUDIT

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF