Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
NGHIÊN CỨU VỀ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CHI PHÍ Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI QUẬN 2, QUẬN 4 VÀ QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tạ Thị Kim Ngân*, Nguyễn Thị Thanh Phương*, Lương Khánh Duy*, Nguyễn Thành Luân*, Trịnh Thị Hoàng Oanh*, Trần Thiện Thuần*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Đánh giá khả năng chi trả chi phí y tế của người dân là việc làm cần thiết nhằm giúp các nhà quản lý y tế có thông tin để quyết định chi phí của các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ người dân.

Mục tiêu: Tìm hiểu khả năng chi trả chi phí y tế của người dân tại quận 2, quận 4 và quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2015.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với bộ câu hỏi bán cấu trúc trên mẫu chọn có chủ đích.

Kết quả: Hầu hết đối tượng nghiên cứu cho rằng chi phí khám chữa bệnh là tương đối phù hợp. Người bệnh có khả năng chi trả chi phí khám chữa bệnh dao động lớn từ vài chục nghìn đồng cho đến hai triệu đồng một đợt điều trị. Chi phí điều trị của bệnh nhân có bảo hiểm y tế (BHYT) thường thấp hơn nhiều so với bệnh nhân điều trị dịch vụ.

Kết luận: Nhu cầu sử dụng dịch vụ bác sĩ gia đình (BSGĐ) là khá lớn và bệnh viện cần truyền thông đến người dân để họ có cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn và góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn.

Từ khóa: khả năng chi trả, chi phí y tế, kinh tế y tế

ABSTRACT :

Background: Evaluation ability to pay medical expenses of people is essential to help health managers have information to determine the cost of health care services.

Objectives: To identify payment ability of medical cost of people in district 2, district 4 and Tan Phu district, Ho Chi Minh city for the year of 2015

Methods: Qualitative study was conducted deep interviews and focus group discussion sessions based on the semi-structural questionnaire with purposely selected sample.

Results: Most of the participants involved in the research said that the cost of health care is relatively consistent. The patient can afford to pay the cost of health care catastrophe from several thousand Vietnam dong to 2 million Vietnam dong per course of treatment. The cost treatment of patients with health insurance are often much lower than patients used service.

Conclusion: The need of using household doctor services is quite large and the hospitals need to communicate to people so that they have opportunities to better health care and contribute to limit overcrowding problem in hospitals.

Key words: affordability, medical costs, health economics

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF