Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM TRONG BỆNH LÝ HÔ HẤP NHI KHOA

Trần Quỳnh Hương*

TÓM TẮT :

Nội soi phế quản (NSPQ) ống mềm là thủ thuật được thực hiện thường xuyên trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường thở và nhu mô phổi ở trẻ em. NSPQ ống mềm có thể khảo sát giải phẫu, động học đường thở, và cũng cung cấp mẫu bệnh phẩm từ phổi và đường hô hấp xa để nghiên cứu về tế bào, vi sinh, miễn dịch. Đường thở trẻ em rất khác người lớn, dù NSPQ là thủ thuật an toàn và dễ thích nghi, sự tắc nghẽn đường thở đòi hỏi kỹ năng soi đặc biệt và dụng cụ thích hợp với trẻ em.

Từ khóa: nội soi phế quản ống mềm

ABSTRACT :

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 01 – 05

Flexible bronchoscopy is an frequently performed procedure in the diagnosis and the treatment of pediatric airway and lung parenchymal disorders. Flexible bronchoscopy enables to examine anatomy, dynamics of airways, and also obtain specimens from lungs and distal airways for cytological, microbiological, immunologic studies. The pediatric airway is notably different from adults, although bronchoscopy is a safe and well-tolerated procedure, obstruction of airway require special endoscopic skills with appropriate instrumentation in children.

Keywords: flexible bronchoscopy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF