Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
VAI TRÒ CỦA IMMUNOGLOBULINE TRONG BỆNH TỰ MIỄN VÀ GHÉP TẠNG

Hoàng Thị Diễm Thúy*

TÓM TẮT :

Immune globuline (IG) được biết đến từ cuối thế kỷ 19 với vai trò hỗ trợ miễn dịch thụ động hoặc điều trị thay thế. Immune globuline lúc đầu có nguồn gốc từ động vật, dần được thay thế bởi immuno globuline chiết suất từ huyết tương người. Ngoài vai trò tạo miễn dịch thụ động, immune globuline còn được biết đến như tác nhân điều hòa miễn dịch và kháng viêm. Danh sách chỉ định sử dụng của immunoglobuline do đó ngày càng nối dài. Hiện nay tại Hoa Kỳ có hơn 70% chỉ định sử dụng IG là các bệnh tự miễn. Trong khuôn khổ bài này sẽ đề cập cơ chế tác dụng của immune globuline truyền tĩnh mạch (IVIG) trong các bệnh tự miễn và ghép tạng đặc và các khuyến cáo đặc biệt cho nhóm bệnh này.

Từ khóa: bệnh tự miễn, ghép tạng

ABSTRACT :

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 16 – 21

The first use of immunoglobulin was in the late 19th century, indicated for passive immunisation or replacement therapy. Animal derived immunoglobuline has been steadily replaced by refined human immunoglobuline. Besides its classical use, immunoglobuline is widely accepted in an array of inflammatory and autoimmune disorders. Today, more than 70% of the IVIG utilized in the United States is for immune modulation. In this article, we described the main mechanisms of immunoglobuline for autoimmune diseases and organ transplantation. We also mentioned some specific recommendations within this group of disease.

Keywords: autoimmune diseases, organ transplantation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF