Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
11 INSULINOMA: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ SIÊU ÂM - BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ HỒI CỨU Y VĂN

Nguyễn Hữu Chí*, Đỗ Thanh Thủy*, Lê Thọ Đức**, Đào Trung Hiếu**, Nguyễn Anh Tuấn***

TÓM TẮT :

Insulinoma, nguyên nhân thường gặp nhất gây hạ đường huyết do cường insulin nội sinh, với biểu hiện lâm sàng tam chứng Whipple. Chẩn đoán có thể dựa trên lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp điện toán, siêu âm có vai trò định vị. Chúng tôi báo cáo ca lâm sàng insulinoma ở bé gái 13 tuổi, được chẩn đoán siêu âm chính xác trước và trong lúc mổ, với những đặc điểm hình ảnh và hồi cứu y văn.

Từ khóa: Hạ đường huyết, insulinoma, siêu âm.

ABSTRACT :

Insulinoma, the most common cause of resulting hypoglycaemia from endogenous hyperinsulinism, with characterized clinically by the Whipple triad. Diagnosis may be based on clinical and computerized tomography, ultrasonographic having role of localization. We report insulinoma in a 13-year-old girl who is diagnosed accurately with pre-and intraoperative ultrasound, with sonographic findings and review literature.

Keyword: Hypoglycemia, insulinoma, ultrasound.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF