Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
25 ĐẶC ĐIỂM SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG

Phùng Thị Kim Dung*, Đặng Hoàng Minh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm Virut Dengue là bệnh truyền nhiễm do muỗi Aedes aegypti, bệnh lưu hành ở các nước nhiệt đới và có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhiễm virut Dengue do lây truyền dọc từ mẹ sang con hiếm gặp và việc chẩn đoán nhiễm Dengue ở trẻ sơ sinh có mẹ bị sốt xuất huyết Dengue (SXHD) gần ngày sanh hay lúc sanh cũng dễ bị bỏ qua. Khoa nhi Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương trong năm 2016 có tiếp nhận 05 bé sơ sinh được chẩn đoán SXH ngay trong tuần đầu sau sinh, chúng tôi làm đề tài “Đặc điểm sốt xuất huyết DENGUE sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương”.

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của Sốt xuất huyết Dengue ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản nhi Bình Dương.

Pháp pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Các trường hợp trẻ bị SXHD đa số là con của các bà mẹ SXHD. Tất cả các trẻ đều có sốt, phát ban, gan to, tiểu cầu giảm, NS1 dương tính. Trẻ nhập viện có nhiều lý do khác nhau, thời gian xuất hiện sốt trung bình là 6 ngày sau sanh, sốt kéo dài trung bình 4 ngày, tiểu cầu xuống thấp nhất là ngày thứ 4, thời gian nằm viện lâu nhất là 14 ngày.

Kết luận: Trẻ sinh ra từ các bà mẹ sốt xuất huyết cần được tầm soát SXHD và giữ lại bệnh viện hoặc hẹn tái khám để theo dõi diễn biến của sự lây truyền sốt xuất huyết từ mẹ trong vòng 14 ngày sau sinh.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue sơ sinh, lây truyền dọc, NS1

ABSTRACT :

Background: Dengue infection is spread through the bite of the Aedes mosquito, which hyperendemic happens in tropical countries and can occur to all ages. Vertical transmission of dengue infection is rare and the diagnoses of Dengue infection in neonatal with dengue hemorrhagic mothers are also easily overlooked. In 2016, Binh Duong OGBYN and Pediatric hospital received 05 newborns that were diagnosed with dengue fever in the first week after birth, so we hereby represent this topic: “Characteristics of neonatal Dengue hemorrhagic fever at Binh Duong OGBYN and Pediatric hospital”.

Objective: To describe characteristics of the epidemiology, clinical, paraclinical and treatment of neonatal dengue hemorrhagic fever at Binh Duong Obs & Gyn, Pediatric Hospital.

Method: Case series.

Results: The cases of Dengue in newborns are mostly children, whose mothers have had Dengue fever. All of the neonates have fever, rash, enlarged liver, thrombocytopenia and NS1 positive. They had been hospitalized for various reasons, the average time to be in a fever is 6 days after birth, the fever lasts 4 days on average, platelets are down on the fourth day, the longest hospital stay time is 14 days .

Conclusion: Newborns with mothers who had Dengue should be under screening, closely monitoring or follow-up examinations by hospital in case of the risk of vertical transmission during 14 days after-birth.

Key words: Dengue, Vertical transmission, NS1

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF