Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
26 ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHẪU TÍCH CUỐNG GLISSON TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ BƯỚU GAN Ở TRẺ EM

Đinh Việt Hưng*,Nguyễn Thị Thu Thảo*, Lê Thọ Đức*, Đào Trung Hiếu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát khả năng áp dụng kỹ thuật phẫu tích cuống glisson theo Ken Takasaki trong phẫu thuật điều trị bướu gan ở trẻ em.

Phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 8/2013 tới 8/2016, tất cả các trường hợp bướu gan phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 được hồi cứu.

Kết quả: Có 20 bệnh nhi gồm 13 nam và 7 nữ, tuổi từ 10 -139 tháng. Trong đó có 16 trường hợp bướu gan ác tính, 4 trường hợp bướu gan lành tính. Thời gian mổ trung bình 175 ±74 phút (35-315), lượng máu mất trung bình 16,7 ±8,5 ml/kg thể trọng (3,5-26,7). Thời gian hậu phẫu trung bình 8,68±2,08 ngày (6-14). Tỷ lệ biến chứng 5%.

Kết luận: Bướu gan ở trẻ em là bệnh lý hiếm gặp. Kỹ thuật phẫu tích cuống glisson theo Ken Takasaki có thể áp dụng trong phẫu thuật điều trị bướu gan ở trẻ em.

Từ khóa: bướu gan, hepatoblastoma, ung thư tế bào gan, phẫu tích cuống glisson.

ABSTRACT :

Objective: To study the application of glissonean pedicle transection method of Ken Takasaki in surgical treatment of pediatric hepatic tumors.

Methods: We conducted a retrospective review of all cases operated in Children Hospital 1 between August 2013 and August 2016.

Results: There were 20 cases, 13 boys and 7 girls from 10 to 139 months old. 16 cases were maglignant tumors, 4 was benigt. Mean operation time is 175 ±74 minutes (35-315), mean blood loss is 16.7 ±8.5 ml/kg body weight (3.5-26.7), mean postopetative stage is 8.68±2.08 days (6-14). Complication rate is 5%.

Conclusions: Pediatric hepatic tumors is rare. The glissonean pedicle transection method introduced by Ken Takasaki can be applied effectively in surgical treatment of pediatric hepatic tumors.

Key words: hepatic tumors, hepatoblastoma, hepatocellular carcinoma, glissonean transection method.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF