Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
28 ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ HÀNH VI CHĂM SÓC CỦA CHA MẸ CÓ TRẺ THỪA CÂN BÉO PHÌ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG NĂM 2016

Võ Thị Tiến*, Ngô Thanh Hải*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức thái độ hành vi chăm sóc của cha mẹ có trẻ thừa cân béo phì tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2016 và các yếu tố liên quan

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.

Kết quả: 12 cha mẹ (18,2%) chưa có kiến thức đúng về thừa cân béo phì ở trẻ em. Nhiều cha mẹ không đồng ý trẻ đang bị thừa cân béo phì (32 cha mẹ, 48,5%). Đa số cha mẹ cho rằng việc kiểm soát ăn uống của trẻ là khó khăn nhất trong việc duy trì quản lý cân nặng phù hợp cho trẻ. Vẫn còn nhiều phụ huynh chỉ thực hiện 1 trong 2 phương pháp là chỉ kiểm soát việc ăn uống hoặc chỉ kiểm soát việc tập thể dục để duy trì cân nặng phù hợp cho trẻ.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy cha mẹ có thái độ đúng về thừa cân béo phì sẽ có xu hướng tìm kiếm các thông tin về duy trì, kiểm soát cân nặng phù hợp cho trẻ nhiều hơn các cha mẹ có thái độ không đúng, mối liên quan có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate parental knowledge, attitudes and behaviors whose their children with overweight and obesity at pediatric department, tien giang general hospital in 2016 and it’s associated factors.

Methods: Cross-sectional description.

Results: 12 parents (18,2%) have incorrect knowledge about childhood overweight and overweight. Most parents don’t recognize that their children are overweight and obesity (32 parents, 4,5%). Most parents said that eating control is the most difficult way in maintaining their children healthy weight status. Many parents do only one way to maintain their children healthy weight status: eating control or doing exercise.

Conclusion: There is a relationship between parental attitude of childhood obesity and proportion of parents help their children control healthy weight status, the relationship has statistically significant, p <0.05.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF