Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
34 ABSCESS RUỘT THỪA Ở TRẺ SƠ SINH: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ TỔNG QUAN Y VĂN

Bs Huỳnh Nhất Hạnh Nhân*, Bs Nguyễn Hữu Chí*, BsVõ hà Nhật Thúy*, BsVũ Thị Hoa Đào*

TÓM TẮT :

Viêm ruột thừa là bệnh lý ngoại khoa thường gặp ở trẻ em nhưng rất hiếm trong thời kỳ sơ sinh. Chẩn đoán lâm sàng rất khó trong giai đoạn này, do triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, chủ yếu dựa vào chẩn đoán hình ảnh siêu âm. Nhân ba trường hợp viêm abscess ruột thừa ở trẻ sơ sinh, được chẩn đoán siêu âm chính xác trước mổ, chúng tôi trình bày đặc điểm lâm sàng, siêu âm và hồi cứu y văn.

Từ khóa: Viêm ruột thừa, abscess ruột thừa, sơ sinh, siêu âm.

ABSTRACT :

Acute appendicitis is common in urgent abdominal surgery in children; it is very rare in neonates. The diagnosis is difficult due to nonspecific signs and symptoms. Ultrasound is useful in this situation. We report 3 cases of neonatal appendicitis, which were diagnosed exactly preoperation and review literature in order to introduce clinical and sonographical features of this disease.

Keyword: Appendicitis, abscess, neonate, ultrasound

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF