Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
36 ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM U NANG BUỒNG TRỨNG SƠ SINH ĐƯỢC CAN THIỆP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG

Bs Nguyễn Hữu Chí*, Bs Hoàng Phương Thùy*, Bs Nguyễn Thị Thu Hiền*, Bs Lê Thị Uyên Phương*, Bs Huỳnh Thị Phương Anh**, ThsBs Đào Trung Hiếu***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm siêu âm u nang buồng trứng ở trẻ sơ sinh được can thiệp.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca

Kết quả: Từ năm 2010-2016, có 30 trường hợp u nang buồng trứng ở trẻ sơ sinh được can thiệp điều trị. Giai đoạn 2010-2012, có 11 ca được phẫu thuật, trong đó 9 ca nang buồng trứng 1bên ( 6 ca xoắn hoại tử, 3 ca nang đơn thuần) và 2 ca nang buồng trứng 2 bên. Giai đoạn từ 2013-2016, có 19 ca, trong đó 13 ca được chọc hút dưới siêu âm, 7 ca được phẫu thuật. Tuổi trung bình 30.5 ngày. 19 ca được phát hiện qua siêu âm tiền sản. Đặc điểm siêu âm: kích thước nang trung bình 47.7mm, dịch nang có hồi âm 21/30, mức cặn dịch 18/30, dấu hiệu tổ ong 7/30. Dấu hiệu daughter cyst 8/30. Dấu vôi hóa vỏ bao 8/30. Dấu Whirpool 6/30. Siêu âm chẩn đoán chính xác u nang buồng trứng đơn thuần hoặc xoắn hoại tử, đúng 30/30.

Kết luận: U nang buồng trứng sơ sinh có hay không có biến chứng có thể chẩn đoán dựa trên những dấu hiệu siêu âm đặc hiệu. Siêu âm có thể giúp bác sĩ ngoại khoa chọn lựa biện pháp can thiệp điều trị thích hợp.

Từ khoá: U nang buồng trứng, xoắn, sơ sinh, siêu âm

ABSTRACT :

Objectives: The purpose of this study is to present the sonographic findings of neonatal ovarian cyst torsion.

Materials and methods: We reviewed all cases of neonatal ovarian cysts intervened in our hospital and diagnosed with preoperative ultrasound from 2010 to 2016.

Results: There were 30 cases in our study. In period of 2010-2012, we had 11 patients operated including nine cases with unilateral cysts (six cases with necrosis due to torsion and three with simple cysts), and two with bilateral cysts (one with torsional unilateral necrosis and one with torsional bilateral necrosis). In period of 2013-2016, there were 19 patients including seven cases intervened with surgery and 13 with US-guided cyst aspiration. Mean age was 30.5 days. Nineteen patients were diagnosed with prenatal ultrasound. Sonographic characteristics of ovarian cysts: mean size was 47.7mm, echogenic fluid in 21/30 cases, fluid –fluid level in 18/30, bee-nest sign in 7/30 and daughter cyst in 8/30, echogenic calcified wall in 8/30, Whirpool’s sign in 6/30. The ultrasound is used to diagnose correctly in simple ovarian cysts or torsion in 100% cases.

Conclusions: Complicated or uncomplicated neonatal ovarian cysts can be diagnosed with specific sonographic features. Ultrasound can help the surgeons to choose a suitable intervention.

Keywords: Ovarian cysts, torsion, neonate, ultrasound.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF