Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
42 XOẮN RUỘT KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN RUỘT XOAY BẤT TOÀN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Quỳnh Thư*, Phạm Thị Thanh Tâm**

TÓM TẮT :

Xoắn ruột không liên quan đến ruột xoay bất toàn là một bệnh cảnh hiếm gặp, nhưng là một cấp cứu ngoại khoa nếu chậm trễ trong việc chẩn đoán và điều trị có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt ở nhóm trẻ sanh cực non. Chúng tôi báo cáo trường hợp trẻ sơ sinh 25 tuần có bệnh cảnh chướng bụng, thay đổi màu sắc da bụng, suy sụp tổng trạng nhanh chóng; X quang và Siêu âm bụng ghi nhận tắc ruột. Xoắn ruột không liên quan đến ruột xoay bất toàn nên được nghĩ đến trên bệnh cảnh này; hồi sức nội khoa đóng vai trò quan trong trong nâng đỡ tổng trạng và can thiệp ngoại khoa nên sớm được tiến hành nhằm giảm biến chứng và tử vong.

Từ khóa: xoắn ruột, ruột xoay bất toàn, sanh cực non cực nhẹ cân, cấp cứu bụng ngoại khoa

ABSTRACT :

Volvulus without malrotation is a rare disease as well as a surgical emergency and delay in diagnosis or treatment can lead to death, especially in extremely low birth weight infants. We reported a neonate at 25 weeks of gestation who had acute distended, discolored abdomen with rapid deterioration of her general condition and intestinal bowel obstruction in X-ray and ultrasound. Volvulus without malrotation should be suspected with this clinical presentation; conservative resuscitation plays an important role in stabilizing general condition; and immediate prompt explorative laparotomy should be considered to prevent irreversible intestinal ischemia and death.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF