Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
43 ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG BƯỚU NỘI MÔ MẠCH MÁU DẠNG KAPOSI GÂY RA HIỆN TƯỢNG KASABACH-MERRITT Ở TRẺ SƠ SINH.

Nguyễn Thị Anh Thư *, Phạm Thị Thanh Tâm**, Nguyễn Thu Tịnh**, Đào Trung Hiếu***, Đỗ Nguyên Tín****, Nguyễn Hoàng Khánh Thọ*, Cao Xuân Phụng*, Phạm Quỳnh Mai Trang*

TÓM TẮT :

Hiện tượng Kasabach-Merritt (KMP) ở trẻ sơ sinh là bệnh lý rối loạn đông máu do tiêu thụ, nguy kịch đến tính mạng trên trẻ sơ sinh có hiện diện một bướu mạch máu đang lớn nhanh. Nó thường biểu hiện ở thời kỳ đầu của nhũ nhi, nhưng khởi phát ngay từ thời kỳ sơ sinh sớm. Hội chứng Kasabach-Merritt (KMS) có đáp ứng rất thay đổi bởi các phương pháp điều trị khác nhau. Hiện nay chưa có hướng dẫn điều trị chuẩn, nhất là điều trị trên trẻ sơ sinh. Điều trị cổ điển hội chứng Kasabach-Merritt là lấy trọn khối bướu. Điều này đạt được bằng: phẫu thuật, xạ trị, thuyên tắc mạch và dùng thuốc. Nhóm chúng tôi xin trình bày 1 ca lâm sàng về bướu nội mô mạch máu dạng Kaposi vùng đùi gây KMS và xuất huyết não trên 1 trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi, được điều trị thành công bằng Corticoide, thuyên tắc mạch qua thông tim phối hợp phẫu thuật cắt trọn bướu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào tháng 2/2017.

Từ khóa: bướu nội mô mạch máu dạng Kaposi, hiện tượng Kasabach-Merritt, hội chứng Kasabach-Merritt.

ABSTRACT :

Kasabach-Merritt phenomenon (KMP) is a life-threatening consumptive coagulopathy in the presence of a rapidly enlarging vascular tumor. It usually presents in early infancy, but onset in early neonatal period. KMS shows a wide variation in its response to different treatment modalities. Currently, there are no known treatment guidelines. Classical treatment of the Kasabach-Merritt syndrome consists of tumor eradication. It can be achieved by different techniques: Surgery, radiation, embolization, and medical management.We, hereby, present a 3-day-old male child presenting with a thigh kaposiform hemangioendothelioma causing KMP and intracranial hemorrhage; and KMP responding well to steroids, embolism and surgery for tumor eradication, admitted to Children’s Hospital No.1 in February 2017.

Key words: Kaposiform hemangioendothelioma, Kasabach-Merritt phenomenon, Kasabach-Merritt syndrome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF