Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TUÂN THỦ ĐẶT VÀ CHĂM SÓC CATHETER TĨNH MẠCH TRUNG TÂM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC CHỐNG ĐỘCBỆNH VIỆN NHI ĐỒNG – ĐỒNG NAI NĂM 2016

Đoàn Thị Kim Liên*, Trương Thị Ngọc Lan*, Nguyễn Trọng Nghĩa*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định mức độ tuân thủ thực hành đặt và chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâm tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh viện Nhi Đồng Nai.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu loạt ca.

Kết quả: 76 trẻ bệnh với 97 lượt đặt, 410 cơ hội chăm sóc catheter nh mạch trung tâm. Trên 88% bác sĩ, điều dưỡng tuân thủ đúng các bước thực hành. 83% tuân thủ trọn gói đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và 82% điều dưỡng chăm sóc tuân thủ trọn gói. Tuân thủ đúng có mối liên quan đến thời gian công tác của bác sĩđiều dưỡng.

Kết luận: Cùng với tiến bộ điều trị bệnh nhi nặng. Bác sĩđiều dưỡng phải nắm vững qui trình kỹ thuật đặt và chăm sóc catheter tĩnh mạch trung tâmđể công tác thực hành lâm sàng áp dụng trên bệnh nhi có hiệu quả và an toàn.

Từ khóa: catheter.

ABSTRACT :

Objectives: The objective of this study was to determine the rate of practical compliance with the approved protocol of the insertion and care of central venous catheter (CVC) in Intensive Care Unit (ICU) of The Dong Nai Children’s Hospital in 2016.

Methods: Observational studies.

Results: The study observed 76 children with 97 cases of CVC insertion and 410 opportunities of CVC care. More than 88% of staffs adhered strictly to the approved protocol. 83% of doctors followed fully all steps of CVC insertion while 82% of nurses followed fully all steps of CVC care. Compliance with the approved protocol is related to the working time of doctors and nurses.

Conclusions: Along with advances in treating intensive care patients, doctors and nurses must master the technical process of insertion and care of CVC so that clinical practice in pediatric patients is effective and safe.

Keywords: Catheter.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF