Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 2016

Trần Anh*, Lê Kim Ái*, Đỗ Phương Thảo*, Lương Kim Oanh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) và các yếu tố nguy cơ đến NKBV tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC) tại bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt dọc, từ 01/01/2016 đến 30/6/2016.

Kết quả: Tỉ suất mới mắc NKBV chung là 24,6%, tỉ suất mới mắc theo thời gian 22,5/1000 ngày nằm HSTC; tỉ suất viêm phổi liên quan thở máy là 23,3/1000 ngày thở máy, tỉ suất nhiễm khuẩn huyết liên quan thông tĩnh mạch trung tâm là 16,3/1000 ngày đặt thông tĩnh mạch trung tâm, tỉ suất nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan thông tiểu là 2,5/1000 ngày đặt thông tiểu. Viêm phổi bệnh viện đứng hàng đầu (18,7%), kế đến là nhiễm khuẩn huyết (04%). Tác nhân gây NKBV cao nhất là Acinetobater spp. (47,8%). Các yếu tố nguy cơ gây NKBV là các thủ thuật xâm lấn và tình trạng dinh dưỡng.

Kết luận: Viêm phổi chiếm tỉ lệ cao nhất trong các vị trí nhiễm khuẩn. Viêm phổi liên quan thở máy và nhiễm khuẩn huyết liên quan thông tĩnh mạch trung tâm có tỉ suất cao, trong khi nhiễm khuẩn tiết niệu liên quan thông tiểu có tỉ suất thấp. Vi khuẩn gram âm là tác nhân gây NKBV phổ biến nhất.

Từ khóa: Nhiễm khuẩn bệnh viện, hồi sức tích cực.

ABSTRACT :

Objectives: Determine the incidence and risk factors of nosocomial infection (NI) in pediatric intensive care unit in Children’s Hospital 2 in 2016.

Methods: Longitudinal studies, from 1/1/2016 to 30/6/2016.

Results: The NI incidence was 24.6% and the mean infection rate per 1000 patient days was 22.5; the ventilator-associated pneumonia rate was 23.3 per 1000 ventilator days; the central line-associated bloodstream infection rate was 16.3 per 1000 central line days; and the urinary tract catheter-associated infection rate was 2.5 per 1000 catheter days. Pneumonia was the most common NI (18.7%), followed by bloodstream infections (4%). Acinetobacter spp. was the most common pathogens identified in the NIs (47.8%). The risk factors of NI were invasive procedure and nutritional status of patients.

Conclusion: Pneumonia was the most common type of NI. A high incidence of ventilator-associated pneumonia and central line-associated bloodstream infections was found, whereas the urinary tract catheter-associated infection rate was low. Gram-negative bacteria were the most common etiologic agents identified in the unit.

Keywords: Nosocomial infection, pediatric intensive care unit.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF