Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT DIỄN TIẾN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRẺ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG NẶNG ĐƯỢC LỌC MÁU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Đỗ Châu Việt*, Nguyễn Trần Nam*, Trần Thị Kim Vân*, Hà Mạnh Tuấn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát diễn tiến lâm sàng, cận lâm sàng trẻ bệnh Tay Chân Miệng nặng được lọc máu liên tục tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 06/2011 – 12/2015.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả hàng loạt các trường hợp. 38 trường hợp bệnh Tay Chân Miệng nặng được xác định bằng lâm sàng và PCR EV71 trong phết họng, trực tràng được lọc máu theo phương thức CVVHDF.

Kết quả: Kết quả cho thấy cải thiện về thân nhiệt, phù phổi, mạch, huyết áp, lượng bạch cầu, tiểu cầu, đường huyết sau 16 giờ lọc máu. Riêng lactate, troponin I cải thiện chậm sau 24 giờ lọc. Tỉ lệ tử vong là 21%, di chứng 50% ở nhóm sống.

Kết luận: Lọc máu liên tục giúp cải thiện huyết động và giảm tỉ lệ tử vong ở nhóm bệnh chân miệng nặng.

Từ khóa: Bệnh Tay Chân Miệng, lọc máu liên tục.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluating clinical and subclinical progressions in severe cases treated with CRRT at Children’s Hospital 2 from 6/2011 to 12/2015.

Methods: Retrospective study, case series. 38 severe hand, foot and mouth cases determined by clinical signs and PCR EV71 in throat and rectal swabs were treated with CVVHDF mode.

Results: Improved in body temperature, pulmonary edema, heart rate, blood pressure, white blood cells, platelets, glucosemia after 16 hours of dialysis. Serum lactate, troponin I improved slowly after 24 hours of filtration. The mortality rate is 21%, sequelae rate is 50% in alive group.

Conclusion: CRRT helps improve hemodynamic state and reduce mortality in severer Hand foot and mouth disease group.

Key words: Hand, foot and mouth disease, continous renal replacement therapy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF