Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NHIỄM CMV Ở TRẺ EM ĐANG MẮC BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG: MÔ TẢ 4 CA LÂM SÀNG

Hoàng Thị Diễm Thuý*, Đỗ Châu Việt*, Võ Thị Tường Vy*

TÓM TẮT :

Tổng quan: Lupus ban đỏ hệ thống (SLE) là một bệnh tự miễn mãn tính, có liên quan đến nhiều cơ quan. Trên bệnh nhân mắc SLE, có một sự kết hợp của giảm chức năng miễn dịch vì bản thân bệnh gây ra và tình trạng suy giảm miễn dịch do sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, điều này làm cho những bệnh nhân này dễ mắc phải tình trạng nhiễm khuẩn. Cytomegalovirus (CMV), được ghi nhận gây tổn thương nhiều cơ quan trên bệnh nhân SLE trong những năm gần đây. Nhiễm CMV cần được xem xét trên bất cứ bệnh nhân cSLE nào có sự thay đổi tình trạng bệnh. Tuy nhiên, việc tầm soát và điều trị cho tình trạng nhiễm CMV trên bệnh nhân SLE không được làm một cách thích hợp.

Những ca lâm sàng: Chúng tôi báo cáo ở đây 4 trường hợp mắc phải bệnh CMV mức độ nặng trên những bệnh nhân nhi bị SLE. Nhiễm CMV được xác định sau khi chẩn đoán SLE trong một khoảng thời gian thay đổi từ 1 tháng đến 6 năm: tất cả bệnh nhân đều là nữ từ 12 đến 16 tuổi, triệu chứng đường tiêu hoá gặp ờ 2 bệnh nhân, 3 trường hợp có tình trạng viêm thận tiến triển, sốt và biểu hiện về mặt huyết học gặp ở tất cả các bệnh nhân. Tất cả đều biểu hiện có tải lượng virus cao trong máu trong khi đó CMV được tìm thấy ở 3 loại mô trong 4 trường hợp: Dịch não tuỷ, nước tiểu, tuỷ xương. Ba bệnh nhân được điều trị bằng Ganciclovir thì hồi phục hoàn toàn nhưng có 1 bệnh nhân tử vong với tình trạng nhiễm CMV đang hoạt động mà không được điều trị.

Kết luận: Đây là bài báo cáo đầu tiên về bệnh CMV ở những bệnh nhân SLE tại Việt Nam, điều này làm thay đổi cái nhìn của chúng ta trong việc điều trị những vấn đề về nhiễm khuẩn cho những bệnh nhân này.

Từ khóa: Lupus ban đỏ, Cytomegalovirus (CMV).

ABSTRACT :

Background: Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease that can involve many organs. In patients with SLE, there is an association of immunodysfunction due to the disease itself and immunocompromised conditions due to the use of immunosuppressive medications that put the patients susceptible to opportunistic infections. Cytomegalovirus (CMV) has been recognized in recent years to have multi-organ involvement in SLE patients. However, the screening and treatment for CMV infection in SLE patients has not been appropriately done.

Cases: We reported herein four cases of severe CMV disease in pediatric SLE patients. CMV infection was detected after SLE diagnosis; all were female from 12 to 16 years old, gastro-intestinal manifestations in two patients, proliferative nephritis in two, fever and hematologic manifestations in all patients. All patients presented a high viral load in the blood while tissue CMV found in two of three: cerebro-spinal fluid and bone marrow. Three patients received ganciclovir who fully recovered but one patient died with active CMV infection without antiviral treatment.

Conclusions: This is the first report on CMV disease in SLE patients in Viet Nam, having changed our look in the management of infectious problem for these patients.

Keywords: Systemic lupus erythematosus (SLE), Cytomegalovirus (CMV).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF