Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NHÂN BA TRƯỜNG HỢP VIÊM MẠCH MÁU ANCA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Hoàng Thị Diễm Thúy*, Trịnh Thị Kim Huệ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tổng hợp, phân tích triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị của bệnh viêm mạch máu ANCA.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả ca lâm sàng.

Kết quả: Từ năm tháng 4/2013 đến tháng 12/2016 có 3 trường hợp được chẩn đoán và điều trị, 2 trường hợp sống sau 3 năm, 1 trường hợp đáp ứng điều trị nhưng tử vong vì thủy đậu.

Kết luận: Số ca lâm sàng của viêm mạch máu ANCA còn rất ít. Bệnh cảnh thường nặng với tổn thương đa cơ quan, đáp ứng tốt với steroids và thuốc ức chế miễn dịch. Cần cảnh giác các nhiễm khuẩn cơ hội có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Từ khóa: Viêm mạch máu ANCA.

ABSTRACT :

Objectives: Synthetizing and analyzing the clinical features of ANCA associated vasculitides (AAV) through the patient’s documentation.

Method: Case report.

Results: From April 2013 to December 2016 there were three cases of AAV in Children’s Hospital 2. The AAV were controlled under immunosuppressive treatment but one patient died of opportunistic infection of Varicella.

Conclusion:  The AAV is a very scarce disease in children. The clinical features are usually severed with multi-organ damage. There were good responses to the available therapeutic measures. We should be aware of the opportunistic infection when immunosuppressive therapy is established.

Keywords: ANCA associated vasculitides (AAV) through the patient’s documentation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF