Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM PARVOVIRUS B19 SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Hoàng Thị Diễm Thúy*, Lê Triệu Khải**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả triệu chứng và diễn tiến của một ca bệnh bị nhiễm Parvovirus B19 sau khi ghép thận.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả ca lâm sàng.

Kết quả: Một bé trai 15 tuổi được ghép thận từ người cho sống là mẹ ruột vào 08/2015. Sau 4 tuần, bé xuất hiện tình trạng thiếu máu nặng không kèm đáp ứng tủy. Kết quả xét nghiệm PCR máu trong tủy xương cho thấy sự hiện diện của Parvovirus B19. Việc điều trị bao gồm giảm chế độ thuốc ức chế miễn dịch, truyền 5 liều Immunoglobulin 400 mg/kg/ngày. Sau điều trị, bệnh nhân hồi phục tình trạng thiếu máu.

Kết luận: Parvovirus B19 là một trong các tác nhân gây thiếu máu không kèm đáp ứng tủy, cần được xem xét đặc biệt đối với bệnh nhân sau ghép tạng.

Từ khóa: Parvovirus B19, ghép thận.

ABSTRACT :

Objectives: To feature clinical characteristics, biological laboratory tests, the treatment and the progress of one case diagnosed Human Parvovirus B19 infection in the 4th week post kidney transplantation.

Method: Case report.

Case: A 15 year-old male patient who received living-donor kidney transplantation developed a progressive and a regenerative anemia four weeks later. PCR of Parvovirus B19 was positive from bone marrow aspiration. This specimen also revealed pure erythroid lineage hypoplasia and nuclear inclusions which consolidated the diagnosis. The treatment included modifying immunosuppressive therapy and five consecutive doses of 400 mg/kg/day of  intravenous immunoglobulin, resulting in a significant recovery of bone marrow response and sustained elevation of hemoglobin.

Conclusion: Parvovirus B19 infection should be considered in immunocompromised patients with a regenerative anemia, other causes of anemia should concomitantly be eliminated.

Keywords: Parvovirus B19, post kidney transplantation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF