Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
TÌNH HÌNH BỆNH MELIOIDOSIS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/2015 ĐẾN 8/2017

Đỗ Châu Việt*, Phạm Thái Sơn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và điều trị của bệnh nhi nhiễm Burkholderia pseudomallei tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2017.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả.

Kết quả: 22 bệnh nhi có kết quả cấy bệnh phẩm dương tính với Burkholderia pseudomallei. Tuổi trung bình là 6 tuổi, nam: nữ 1,44:1, đa số không rõ nguồn lây và không có bệnh nền. Nhập viện khoảng 9,7 ngày sau khởi phát. Sốt là triệu chứng thường gặp nhất. Bệnh cảnh chủ yếu là nhiễm khuẩn huyết 81,8%, áp xe tuyến mang tai – góc hàm là vị trí nhiễm khuẩn thường gặp nhất 63,6%. Đa số thất bại vớt kháng sinh ban đầu 86,4%, chỉ đáp ứng sau sử dụng ceftazidim hoặc meropenem phối hợp với ngoại khoa dẫn lưu ở mủ.Thời gian nằm viện trung bình là 24 ngày và tỉ lệ tử vong là 9,1%.

Kết luận: Melioidosis là một bệnh nhiễm trùng nặng, bệnh cảnh ở trẻ em đa dạng khác với người lớn, điều trị khó khăn và kéo dài. Việc chẩn đoán sớm tác nhân và lựa chọn kháng sinh thích hợp có thể cải thiện kết quả điều trị.

Từ khóa: Melioidosis, Whitmore, Burkholderia pseudomallei, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi nặng.

ABSTRACT :

Objectives: Describe the epidemiological, clinical and treatment characteristics of melioidosis in CH2 from January 2015 to August 2017.

Methods: Retrospective description.

Results: 22 patients with positive cultures for Burkholderia pseudomallei. The average age was 6 years old, male: female 1.44: 1, none had apparent predisposition to infectionand pre-existing conditions. Hospitalized about 9.7 days after onset. Fever is the most common symptom. The most common clinical presentation was septicemia of 81.8%, and acute suppurative par otitis is a common site of infection 63.6%. The failures of empiric antibiotic therapy is 86.4%. Ceftazidim or meropenem combined with surgical drainage in pus is preferred therapy. The mean duration of hospitalisation was 24 days and the mortality rate was 9.1%.

Conclusion: Melioidosis is a serious infection with wide range of clinical presentations, different from aldult and difficult in treatment. Early diagnosis and treatment with appropriate antibiotics can improve the outcome.

Keywords: Melioidosis, Whitmore,Burkholderia pseudomallei, septicemia, severe pneumonia.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF