Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH GIÁ MẬT ĐỘ XƯƠNG TRÊN BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Trần Thị Bích Huyền*, Huỳnh Thoại Loan*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi mật độ xương (MĐX) cột sống ở bệnh nhi hội chứng thận hư lần đầu sau điều trị Corticosteroid.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt dọc. Theo dõi 28 bệnh nhi hội chứng thận hư lần đầu, các bệnh nhân được cho làm xét nghiệm các chỉ số sinh hóa xương và đo MĐX bằng phương pháp DXA (Dual energy X-ray absorptionmetry), tại 2 thời điểm: trước điều trị Corticosteroid và sau 18-22 tuần điều trị Corticosteroid.

Kết quả: Không có sự khác biệt về MĐX cột sống trước và sau 18-22 tuần điều trị (p>0,05). Sau điều trị, nồng độ Canxi ion/máu và vitamin D/máu tăng có ý nghĩa thống kê (p<0,05), nồng độ PTH/máu giảm có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Không có mối tương quan có ý nghĩa giữa liều Corticosteroid tích lũy với sự thay đổi MĐX (p>0,05).

Kết luận: MĐX ở bệnh nhi hội chứng thận hư nhạy Corticosteroid và bệnh nhi tái phát lần đầu không bị ảnh hưởng bởi liều tích lũy Corticosteroid.

Từ khóa: hội chứng thận hư, corticosteroid, mật độ xương.

ABSTRACT :

Objectives: The objective of this study was to examine changes in bone mineral density of lumbar spine in children with the first attack nephrotic syndrome.

Methods: Twenty-eight children who was first diagnosed as INS received glucocorticoid therapy for 18-22 weeks. Before treatment, at 18-22th week of initial therapy, bone mineral density (BMD) and levels of the marker for bone turnover were evaluated.

Results: Mean value of BMD of lumbar spine was not significant difference at the beginning of treatment and at the 18-22th week of treatment. After 18-22 weeks of therapy mean Ca and 25 (OH) D levels were found to be significantly higher than at the beginning of the therapy. Mean PTH level was significantly lower than at the initial treatment. There was no significant relationship between the cumulative dose of prednisone and mean value of BMD of lumbar spine.

Conclusion: Bone mineral density in children with steroid sensitive nephrotic syndrome is unaffected by cumulative dose of prednisone therapy both in first episode as well as relapse group of patients.

Key words: nephrotic syndrome, steroid, bone mineral density

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF