Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ DẬY THÌ SỚM BẰNG TRIPTORELINE SAU 12 THÁNG

Hồ Thị Ngọc Bích*, Huỳnh Thoại Loan*, Trần Thị Bích Huyền*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở nhóm trẻ dậy thì sớm và đánh giá hiệu quả sau 1 năm điều trị bằng Triptoreline.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca trên 79 trẻ em dậy thì sớm đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 đến thời điểm tháng 7/2016.

Kết quả: Sau 12 tháng điều trị, những triệu chứng về đặc điểm sinh dục thứ phát không tiến triển thêm, tuổi xương cải thiện, nồng độ các hormon giảm hẳn và dưới ngưỡng dậy thì. Đồng thời chiều cao trưởng thành dự đoán (PAH) cải thiện rõ rệt ở nhóm nữ được bắt đầu điều trị trước 8 tuổi.

Kết luận: Triptoreline có hiệu quả giảm các triệu chứng của đặc tính sinh dục thứ phát như hành kinh, ngực to, lông mu, dương vật to, mụn, mùi cơ thể và làm giảm nồng độ các hormon FSH, LH, Estradiol, Testosterone. Triptoreline còn làm tăng PAH, từ đó cho thấy làm cải thiện chiều cao cuối cùng của trẻ dậy thì sớm.

Từ khóa: dậy thì sớm, tuổi xương, thuốc đồng vận GnRH

ABSTRACT :

Objectives: To analyze clinical and para clinical features in patients with precocious puberty, effect of triptoreline in improvement of secondary sexual characteristics and predicted adult height (PAH) after 12 months of treatment.

Method: Case-series study included 79 patients with precocious puberty at Children’s Hospital 1 up to July 2016.

Results: After 12 months of treatment, secondary sexual characteristics reduced or ceased acceleration of bone age decreased, sexual hormonal levels fell below puberty range. In addition, PAH improve significantly in female group with initiation of treatment before the age of 8.

Conclusions: Triptoreline decreases secondary sexual characteristics such as menarche, breast development, pubic hair, penis enlargement, acne, body odor and reduces the concentration of hormones (FSH, LH, estradiol, testosterone). In addition, Triptoreline increased PAH resulting in improving final adult height.

Key words: central precocious puberty, bone age, Gonadotropin- releasing hormone analogs (GnRHa)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF