Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHI TIÊU CHẢY CẤP CÓ TOAN CHUYỂN HÓA NHẬP TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ

Huỳnh Thị Kim Thanh*, Phan Việt Hưng**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả của trẻ bị tiêu chảy cấp có toan chuyển hóa nhập khoa Hồi sức tích cực- chống độc.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang. Ghi nhận triệu chứng lâm sàng, kết quả khí máu lúc nhập viện và sau 24-36 giờ nhập viện.

Kết quả: Từ 07/2015 đến 05/2016 chúng tôi thu thập được 86 bệnh nhi từ 2 tháng đến 15 tuổi nhập khoa HSTC-CĐ, bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. Bệnh thường gặp nhóm tuổi dưới 24 tháng tuổi (91,9%). Tỉ lệ nam mắc nhiều hơn nữ. Lúc nhập viện, phần lớn trẻ tiêu chảy có mất nước (70,9%), triệu chứng giúp đánh giá mất nước thường gặp là: vật vã kích thích (64%), uống háo hức (77,9%). Sau điều trị 24 – 36 giờ, các triệu chứng thần kinh (tỉnh, kích thích, li bì), triệu chứng hô hấp (thở co kéo, thở nhanh sâu), chướng bụng, nôn ói, mất nước có cải thiện rõ rệt.

Kết luận: Một trẻ tiêu chảy cấp có dấu hiệu uống háo hức thì nghĩ nhiều là trẻ tiêu chảy có mất nước và tìm thêm các triệu chứng khác để đánh giá mất nước. Nếu trẻ tiêu chảy cấp có kèm theo các biểu hiện thần kinh vật vã kích thích hay thở nhanh sâu thì nghĩ đến tình trạng toan chuyển hóa và nhanh chóng làm khí máu động mạch xác định chẩn đoán để có giải pháp bù dịch và bù toan kịp thời.

Từ khóa: tiêu chảy, toan chuyển hóa, mất nước

ABSTRACT :

Objectives: Describe clinical, paraclinical characteristics and evaluate the results of acute diarrhea with metabolic acidosis among children admitted to the pediactric intensive care unit.

Methods: Descriptive cross-sectional study. On these patients, we collected clinical symptoms, arterial blood gas results on admission and 24-36 hours later.

Results: We collected 86 patients from 2 months to 15 years admitted to ICU, Can Tho Pediatric Hospital from 07/2015 to 05/2016. Most of patients were under 24 months old accounted for (91.9%). The proportion of boys were more than girls. At admission, the majority of children with dehydration diarrhea (70.9%), the symptoms of dehydration were common: struggling stimulation (64%), eagerly drinking (77.9%). After 24-36 hours treatment, the neurological symptoms (consciousness, stimulation, lethargy), respiratory symptoms (stretched breathing, deep - rapid breathing), abdominal distention, vomiting, dehydration improved significantly.

Conclusion: Pediatric patients with acute diarrhea have eagerly drinking symtom, we think dehydration diarrhea and should find other symptoms to assess dehydration. If children with acute diarrhea have stimulation or deep - rapid breathing symptom, we think children have metabolic acidosis and analyses quickly arterial blood gas in order to determine diagnosis. Therefore, we have relevant rehydration and bicarbonate therapy.

Keywords: diarrhea, metabolic acidosis, dehydration

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF