Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TIÊU CHẢY CẤP ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG TỪ 01/8/1016 ĐẾN 31/10/2016

Lê Tấn Giàu*, Trương Công Đầy*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm bệnh tiêu chảy cấp điều trị nội trú tại khoa Nhi bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang từ 1/8/2016 đến 31/10/2016.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Lô nghiên cứu có 123 trẻ tiêu chảy cấp nhập viện, tuổi trung bình 23,38 ± 27,18 tháng, 92,7% trẻ dưới 5 tuổi. Tỉ số nam:nữ là 1,3:1. Trong đó, 68,3% trẻ ở nông thôn, 31,7% trẻ ở thành thị. 20,3% trẻ suy dinh dưỡng, 4,1% trẻ béo phì. 6,5% trẻ có tình trạng mất nước lúc nhập viện. 11,4% trẻ tiêu phân máu. Triệu chứng đi kèm thường gặp nhất là nôn ói (36,6%), sốt (22,8%), triệu chứng hô hấp (20,3%) và sốt co giật (9,7%). Về cận lâm sàng bạch cầu máu trung bình 10,477 ± 4216 /mm3, tỉ lệ soi phân có bạch cầu là 19,5%, hồng cầu là 4,9%. Có 65,9% trẻ được sử dụng kháng sinh, nhiều nhất là Ceftriaxone (38,2%), Ciprofloxacin (24,7%). Thời gian điều nằm viện trung bình 4,62 ± 2 ngày. Tất cả các trẻ đều hồi phục hoàn toàn.

Kết luận: Đa số trẻ tiêu chảy cấp dưới 5 tuổi, tỉ lệ kèm suy dinh dưỡng khá cao. Triệu chứng đi kèm thường gặp nhất là nôn ói, sốt, hô hấp. Tỉ lệ soi phân dương tính thấp. Đa số trẻ đều hồi phục hoàn toàn.

Từ khóa: tiêu chảy cấp, tiêu máu, mất nước

ABSTRACT :

Objective: Describe characteristic of acute diarrhea in children hospitalized pediatric department of Tien Giang general central hospital from 1/8/2016 to 31/10/2016.

Methods: Cross-sectional descriptive study.

Results: There were 123 children with acute diarrhea hospitalized; the mean age was 23.38 ± 27.18 months, 92.7% of children under 5 years old. Ratio male: female was 1.3: 1. In particular, 68.3% of children in rural areas, 31.7% of children in urban areas. 20.3% of children malnourished, 4.1% obese children. 6.5% of children with dehydration and hospitalization. 11.4% of children with blood stools. The symptoms most commonly associated nausea (36.6%), fever (22.8%), respiratory symptoms (20.3%) and fever convulsion (9.7%). About subclinical, average blood leukocytes was 10 477 ± 4216 /mm3, white blood cell in stool was is 19.5%, red blood cells in stool was 4.9%. There were 65.9% children treated antibiotics, most Ceftriaxone (38.2%), Ciprofloxacin (24.7%). Duration of hospitality was 4.62 ± 2 days. All children are fully recovered.

Conclusions: The majority of children under 5 years of acute diarrhea, together with high malnutrition rates. The most common symptoms are vomiting, fever and respiratory. Stool is low positive result. Most children recover completely.

Keywords: Diarrhea, bloody stool, dehydration


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF