Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG TỪ 2006-2015

Võ Hữu Đức*, Tạ Văn Trầm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị thoát vị hoành tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả, hồi cứu.

Kết quả: Tổng số: 14 trẻ bệnh, tuổi thai trung bình là 37,8 tuần, Giới tính: nam/nữ = 2/1, cân nặng trung bình khi sinh là 2950g. 100% trẻ đều bị suy hô hấp và khó thở ngay sau sinh. Hồi sức trước mỗ bao gồm: đặt nội khí quản, đặt sonde dạ dày, thở máy, cân bằng kiềm toan, truyền dịch, nuôi ăn tĩnh mạch, thời gian hồi sức. Giai đoạn 1 có 5/8 bệnh tử vong khi chuyển mổ cấp cứu chiếm (62,5%). Giai đoạn 2 có 1/6 bệnh tử vong khi hồi sức và mổ trì hoãn, chiếm (16,66%).

Kết luận: Xử trí thoát vị hoành hiện nay là: Đặt nội khí quản, hồi sức nội khoa tích cực và phẫu thuật trì hoãn sau 48-72 giờ, mang lại kết quả sống sau mổ 83,33%.

Từ khóa: Thoát vị cơ hoành bẩm sinh, điều trị.

ABSTRACT :

Objective: Evaluation of treatment results of diaphragmatic hernia at Tien Giang General Hospital.

Method: Description, retrospective.

Results: Total: 14 patients, average gestational age of 37.8 weeks, Gender: male/female = 2/1, average weight at birth is 2950 g. 100% of infants were in respiratory failure and difficulty breathing immediately after birth. Resuscitation before surgery includes: intubation, gastric tube, ventilation, acid-baze balancing, infusion, intravenous feeding, resuscitation time. Phase 1: 5/8 patients were dead when being in surgery representing (62.5%). Phase 2: 1/6 patients were dead after resuscitation and delayed surgery, representing (16.66%).

Conclusion: Treatment for diaphragmatic hernia: intubation, positive resuscitation and delayed surgeon after 48-72 hours, result alive after surgeon is 83.33%.

Key word: Congenital diaphragmatic hernia, treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF