Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
CAN THIỆP NỘI MẠCH THUYÊN TẮC TĨNH MẠCH THỪNG TINH GIÃN BẰNG CHẤT KEO N-BUTYL CYANOACRYLATE (NCBA): CA LÂM SÀNG MINH HỌA

Đỗ Anh Toàn*, **, Nguyễn Tuấn Vinh**, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng**, Vũ Lê Chuyên**, Đặng Đình Hoan**, Nguyễn Ngọc Thái*, **

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Giãn tĩnh mạch thừng tinh là những tĩnh mạch giãn bất thường trong đám rối tĩnh mạch hình dây leo. Nguyên nhân do sự trào ngược máu ở tĩnh mạch tinh trong. Giãn tĩnh mạch thừng tinh chiếm khoảng 10 – 15% dân số nam giới trưởng thành. Bệnh sinh của giãn tĩnh mạch thừng tinh có thể do nhiều nguyên nhân. Chẩn đoán xác định dựa vào khám lâm sàng và siêu âm Doppler. Điều trị có thể can thiệp nội mạch hoặc phẫu thuật mở.

Mục đích của nghiên cứu: Mô tả và đánh giá một phương pháp can thiệp nút mạch mới sử dụng keo n-butyl cyanoacrylate (NCBA).

Phương pháp: Trình bày trường hợp lâm sàng điển hình, một bệnh nhân được điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh bằng phương pháp can thiệp nội mạch sử dụng NCBA. Một microcatheter 2,.8 Fr và hỗn hợp NCBA và lipiodol tỷ lệ 1: 1 được sử dụng để tạo nút mạch trong tĩnh mạch thừng tinh.

Kết quả: Một trường hợp điều trị thành công và không có biến chứng.

Kết luận: Điều trị giãn tĩnh mạch thừng tinh bằng phương pháp can thiệp nội mạch sử dụng keo NCBA là rất hiệu quả và an toàn.

Từ khóa: giãn tĩnh mạch thừng tinh, can thiệp nội mạch, thuyên tắc mạch, nút mạch, keo sinh học, n-butyl cyanoacrylate (NBCA)

ABSTRACT :

Introduction: Varicoceles are abnormally dilated veins within the pampiniform plexus. They are caused by reflux of blood in the internal spermatic vein. The incidence of varicoceles is approximately 10 –15% of the adolescent male population. The etiology of varicoceles is probably multifactorial. The diagnosis is based on clinical exam and Doppler US. Treatment could be endovascular or surgical.

The aim of the study: The aim of the study was to describe and evaluate a novel method of endovascular embolization of varicoceles using n-butyl cyanoacrylate (NBCA) glue.

Material and Methods: A patients were subjected to endovascular treatment of varicoceles using NBCA. A 2.8 Fr microcatheter and a 1:1 mixture of NBCA and lipiodol were used for embolization of the internal spermatic vein. The procedures were successful without any complications.

Result: A case of symptomatic varicocel successfully treated with embolization using NBCA.

Conclusion: Embolization of varicoceles using NBCA glue is efficient and safe for all patients. The method should be considered as a method of choice in all patients. Phlebography and Valsalva maneuver are crucial for technical success and avoidance of complications. Endovascular treatment of varicoceles using NBCA glue is very effective and safe.

Key words: varicoceles, embolization, n-butyl cyanoacrylate (NBCA)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF