Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU QUA 07 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT ROBOT TẠO HÌNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

Đỗ Anh Toàn*, Trần Vĩnh Hưng**, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng*, Vũ Lê Chuyên**, Nguyễn Văn Ân*, Đỗ Vũ Phương*, Lê Trọng Khôi*, Đỗ Lệnh Hùng*, Phạm Hữu Đoàn*, Nguyễn Ngọc Thái*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi ổ bụng với robot hỗ trợ tạo hình đường tiết niệu trên tại bệnh viện Bình Dân.

Đối tượng & phương pháp nghiên cứu: Số liệu thu thập từ 07 trường hợp được phẫu thuật nội soi ổ bụng với Robot hỗ trợ tạo hình đường tiết niệu trên, bao gồm các trường hợp tạo hình khúc nối bể thận – niệu quản có hoặc không lấy sỏi bể thận, phẫu thuật cắt nối niệu quản tận- tận và cắm lại niệu quản vào bàng quang. Các trường hợp hợp này được tiến hành tại Bệnh viện Bình Dân, từ tháng 11/ 2016 đến tháng 03/2017. Kết quả chính bao gồm khả năng cải thiện triệu chứng lâm sàng cũng như trên hình ảnh học, và ghi nhận tỷ lệ tai biến - biến chứng xảy ra.

Kết quả: Tất cả 07 trường hợp đều phẫu thuật thành công, dù thời gian mổ tương đối dài, nhưng không trường hợp nào xảy ra tai biến- biến chứng. Sau khi rút thông JJ niệu quản 01 tháng không ghi nhận trường hợp nào bị tái phát.

Kết luận: Qua 07 trường hợp đầu tiên được phẫu thuật nội soi ổ bụng tạo hình đường tiết niệu trên với hỗ trợ robot cho thấy tuy thời gian mỗ khá dài nhưng khả thi và an toàn, có thể thay thế mỗ mở trong một số trường hợp phức tạp. Tuy nhiên, cần thực hiện với số lượng lớn hơn và theo dõi thêm để có thể đánh giá kết quả lâu dài của phương pháp này trong điều kiện thực tế hiện nay.

Từ khóa: tạo hình đường tiết niệu trên, phẫu thuật nội soi với hỗ trợ bằng robot.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the innitial outcomes of robotic-assisted laparoscopic (RAL) upper urinary tract (UUT) reconstruction performed at Binh Dan hospital.

Materials and Methods: Data from 07 patients undergoing RAL UUT reconstruction, including pyeloplasty with or without stone extraction, uretero-ureterostomy, ureteric reimplantation were performed at Binh Dan hospital, between Nov 2016 and March 2017. The primary outcomes were symptomatic and radiographic improvement of obstruction and complication rate.

Results: All of 07 cases underwent RAL UUT reconstruction had good clinical and radiographic improvement without any significant complications, none greater than Clavien grade I.

Conclusion: Robotic-assisted laparoscopic UUT can safely be performed with good short-term success, and is a reasonable alternative to the open procedure in experienced robotic surgeons for some complex cases.

Keywords: upper urinary tract reconstruction, robotic-assisted laparoscopy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF