Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT BỆNH NHÂN CAO TUỔI: TIÊU CHUẨN CHỌN BỆNH

Nguyễn Tiến Đệ*, Vũ Lê Chuyên

TÓM TẮT :

Mở đầu: Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi. Nhiều trường hợp >75 tuổi nhưng tổng trạng tốt, không có nhiều bệnh lý nội khoa, có thể điều trị tận gốc ung thư. Cần có tiêu chuẩn chọn bệnh cụ thể, nhất là những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu những trường hợp ung thư tuyến tiền liệt khu trú ở những bệnh nhân >75 tuổi được điều trị tại BVBD. Chọn bệnh theo Hiệp Hội Điều Trị Ung Thư người lớn tuổi (International Society of Geriatric Oncology –SIOG).

Kết quả: Trong 122 trường hợp phẫu thuật nội soi tận gốc từ 2004-2014, có 16 trường hợp >75 tuổi. Trong đó, 2 trường hợp có điểm số ≤14, cả 2 trường hợp này thuộc nhóm tốt, do đó bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc. Mặc dù thời gian phẫu thuật dài (trung bình: 187.19 phút), máu mất nhiều (trung bình: 384.38ml) nhưng tất cả bệnh nhân đều trải qua phẫu thuật, không có bệnh nhân tử vong.

Kết luận: Chỉ nên điều trị tận gốc nếu tiên lượng điều trị thực sự mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Do đó, tiêu chuẩn cụ thể đánh giá bệnh nhân thực sự cần thiết trong thực hành lâm sàng.

Từ khóa: Điều trị ung thư tuyến tiền liệt bệnh nhân lớn tuổi

ABSTRACT :

Introduction: Prostate cancer is a common disease in older patients. Many cases > 75 years old but overall good condition, that can radical treatment. Therefore, it needs to have the patient section criteria for treatment, especially in older patients.

Methods: We retrospectively reviewed radical prostatectomy patient over 75 years old, who were treated at Binh Dan Hospital. We chose patients according International Society of Geriatric Oncology -SIOG.

Results: In 122 cases of laparoscopic radical prostatecomy from 2004 to 2014, there were 16 cases > 75 years. Among them, 2 cases with scores ≤14 but were classified in good, so these patients were performed laparoscopic radical prostatectomy. Despite the long operating time (average: 187.19 minutes), high blood loss (mean: 384.38ml) but all patients undergoing surgery, no patient deaths.

Conclusion: The radical treatment only chosen if it really benefits for patients. Therefore, patient section criteria really need in clinical practice.

Keywords: Prostate cancer in older patients

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF