Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG TIẾN TRIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT BÀNG QUANG TOÀN BỘ, TẠO HÌNH BÀNG QUANG BẰNG RUỘT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Nguyễn Việt Cường*, Nguyễn Văn Khẩn*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật cắt bàng quang (BQ) toàn bộ, tạo hình BQ bằng ruột theo phương pháp Hautmann-Studer điều trị ung thư BQ tiến triển.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang các bệnh nhân ung thư BQ tiến triển được phẫu thuật cắt BQ toàn bộ, tạo hình BQ trực vị bằng hồi tràng theo phương pháp Hautman-Studer tại khoa Ngoại Tiết niệu – Bệnh viện Quân y 175 từ 8/2013 – 02/2017.

Kết quả: 15 bệnh nhân (BN) nam tuổi trung bình 58,63 ± 13,25 (45 – 75) ung thư BQ tiến triển giai đoạn T2a – T3b, độ ác tính mô học Grade 2 (9/15) và Grade 3 (6/15). Thời gian phẫu thuật trung bình: 6g30 phút ± 1g25 phút (5g55 phút – 8 giờ); thời gian rút dẫn lưu trung bình: 5,25 ± 3,56 ngày (4 – 14); ngày điều trị hậu phẫu trung bình: 22,45 ± 2,34 ngày (21 – 26). Cả 15 trường hợp (TH) BQ mới đều hoạt động tốt và bệnh nhân rất hài lòng về kết quả phẫu thuật. Tai biến, biến chứng: 3/15 TH có tai biến, biến chứng nhẹ không phải can thiệp lại (Chảy máu nhiều: 1/15 TH; Rò nước tiểu qua dẫn lưu: 1/15 TH; Suy thận cấp sau mổ: 1/15 TH). Đánh giá kết quả chung: tốt (12/15); khá (3/15); kém (0/15). Theo dõi sau mổ (3 – 42 tháng): không phát hiện tái phát tại chỗ và di căn ung thư.

Kết luận: Phẫu thuật cắt BQ toàn bộ, tạo hình BQ trực vị bằng hồi tràng theo phương pháp Hautmann-Studer điều trị ung thư BQ tiến triển tại Bệnh viện Quân y 175 bước đầu cho kết quả tốt. BQ mới hoạt động tốt cả về chức năng chứa đựng, tống xuất và bảo vệ đường tiểu trên.

Từ khóa: cắt bàng quang toàn bộ, ung thư bàng quang tiến triển, tạo hình bàng quang bằng ruột.

ABSTRACT :

Background: Testosterone is essential for the regulation of erectile physiology. But the relationship between testosterone and erectile dysfuntion (ED) has not been established.

Objectives:Description clinical and paraclinical features, related factors and the relationship among Testosterone, Estradiol and ED.

Materials and methods: Data were collected in 36 patients from September 2015 to April 2016 at Can Tho Central Hospital. ED was evaluated by using the 5-item International Index of Erectile Function (IIEF). Total Testosterone (TT), Estradiol (E2) were titrated.

Result: The mean age was 40,06 ± 11,08. The association between age and chronic diseases (p = 0,007, 95% CI: 3,3-19,07), psychogenic ED (p = 0,022, 95% CI: -18,5 to -1,57). TT level showed no significant correlation with ED (r = -0,231, p = 0,175). E2 level was significant correlated with ED (r = -0,371, p = 0,026).

Conclusion: TT is not associated with ED. History of psychobiology of patientis important for evaluating and treating ED.

Key words: Erectile dysfunction, total testosterone, estradiol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF