Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT NỘI SOI LẤY SỎI BÀNG QUANG QUA DA TRÊN XƯƠNG MU (PCCL): NHÂN 04 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Văn Truyện*, Vũ Thanh Tùng*, Phạm Đình Hoài Vũ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: sỏi bàng quang là một bệnh khá phổ biến và là bệnh lý sỏi thường gặp nhất trong số các bệnh lý sỏi đường tiết niệu dưới. Sỏi bàng quang chiếm khoảng 5% bệnh lý sỏi niệu nói chung. Điều trị ngoại khoa sỏi bàng quang có nhiều phương pháp, thường là tán sỏi nội soi ngược chiều nếu sỏi nhỏ hoặc mổ mở nếu sỏi lớn. Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bàng quang qua da còn ít được áp dụng tại Việt Nam. Do đó, trong thời gian gần đây, chúng tôi mạnh dạn sử dụng phẫu thuật này sau một thời gian làm thuần thục phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da. Qua đó, đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi lấy sỏi bàng quang qua da trên xương mu (PCCL – suprapubic Percutaneous Cystolitholapaxy).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loạt trường hợp. Bệnh nhân bị sỏi bàng quang kích thước lớn ≥ 30mm có chỉ định làm phẫu thuật nội soi lấy sỏi qua da trên xương mu, thực hiện tại BV ĐK Thống Nhất Đồng Nai từ 20/03/2017 – 26/05/2017 được đưa vào nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu: 04 TH thực hiện PCCL trên xương mu. Nam: 03 TH (75%), nữ: 01 TH (25%). Tuổi trung bình 52,75 ± 10,87 (44 – 68). Sỏi có kích thước trung bình: 42,50 ± 9,57 mm (30 – 50). Số lượng sỏi: 01 viên: 02 TH (50%), 02 viên: 01 TH (25%), 03 viên: 01 TH (25%). Sỏi bàng quang đơn thuần: 03 TH (75%). Sỏi kèm bướu lành TLT: 01 TH (25%). Tiền căn mổ bụng dưới: 02 TH (50%). Thời gian mổ trung bình: 97,50 ± 37,75 phút (60 – 150). Lượng máu mất không đáng kể, HGB giảm trung bình: 1,42 ± 0,53 g/dL. Thời gian đặt ống thông mở bàng quang ra da: 02 ngày. Thời gian đặt ống thông niệu đạo – bàng quang 03 ngày. Ngày nằm viện trung bình: 04,25 ± 0,5 ngày (04 – 05). Biến chứng: chưa gặp biến chứng trong 04 TH này.

Kết luận: Bước đầu phẫu thuật nội soi lấy sỏi bàng quang qua da trên xương mu cho thấy đây là một phương pháp an toàn và hiệu quả, ít xâm hại, có thể thay thế mổ mở trong trường hợp sỏi bàng quang kích thước lớn từ 30 – 50 mm.

Từ khoá: Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bàng quang qua da trên xương mu, sỏi bàng quang.

ABSTRACT :

Objectives: we reported our experiences, evaluated our early outcome of the treatment of big bladder stone by suprapubic percutaneous cystolitholapaxy .

Materials and methods: This was a prospective case series descriptive study. 04 patients with big bladder stone that had be done suprapubic percutaneous cystolitholapaxy included in the study. The study had be done at Thong Nhat Dong Nai General hospital from 3/20/2017 – 5/26/2017.

Results: There were 03 (75%) males and 01 (25%) females. The mean age was 52.75 ± 10.87 (44 – 68). Average stone size: 42.50 ± 9.57 mm (30 – 50). The mean operative time: 97.50 ± 37.75 minutes (60 – 150). The duration of suprapubic catheterization was 02 days. The duration of urethral catheterization was 03 days. Stone free rate was 04 cases (100%). Postoperative hospital stay was 04.25 ± 0.5 days (04 – 05). No one develops any complication such as fever, severe hematuria, urinary leakage, wound infection,…

Conclusions: suprapubic percutaneous cystolitholapaxy is an efficient, safe, minimally invasive method for treatment of bladder stone with big size.

Key words: Percutaneous cystolitholapaxy (PCCL), bladder stone.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF