Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG ALFUZOSIN HCL TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2016 – 2017

Đàm Văn Cương*, Nguyễn Trung Hiếu*, Quách Võ Tấn Phát*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (BPH) tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016 – 2017. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng Alfuzosin HCl tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016 – 2017.

Đối tượng và phương pháp: 37 bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, điều trị bằng Alfuzosin HCl từ 8/2016 đến 5/2017 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Phương pháp: tiến cứu mô tả.

Kết quả: tuổi trung bình 68,05 ± 9,79 tuổi, lý do vào viện thường gặp là tiểu khó 51,35%, trước điều trị thang điểm quốc tế về triệu chứng BPH (IPSS) trung bình là 23,16 ± 6,5, thang điểm quốc tế về chất lượng cuộc sống (QoL) trung bình là 4,62 ± 1,19, trọng lượng u phì đại trung bình là 42,75 ± 14,71gram, nồng độ PSA trung bình là 8,07 ± 6,87ng/ml, tác dụng phụ là chóng mặt 8,1%, đau đầu 5,4%, hạ huyết áp 5,4%, khó chịu 2,7%.

Kết luận: Sử dụng Alfuzosin HCl đạt kết quả điều trị khá cao, triệu chứng lâm sàng, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cải thiện tốt.

ABSTRACT :

Object: Describing characteristics of clinical, paraclinical benign prostatic hyperplasia in Hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2016 – 2017. Appreciating result of treatment Benign prostatic hyperplasia by Alfuzosin HCl in Hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2016 – 2017.

Subjects and method: 37 patients of benign prostatic hyperplasia are treated by Alfuzosin HCl in Hospital of Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2016 – 2017. Method: prospective.

Result: The average age is 68.05±9.79, Frequent Reasons to hospital is difficulty urinating 51.35%, before surgery, average point IPSS is 23.16±6.5, average point QoL is 4.62 ± 1.19, average weight of Prostate is 42.75±14.71gram, the average PSA levels is 8.07 ± 6.87ng/ml, unwanted effects is 21.6%.

Conclusion: The use of Alfuzosin HCl treatment results are quite high, clinical symptoms, quality of life of patients improved well.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, Alfuzosin.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF