Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CHỈNH LIỀU KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH THẬN MẠN ĐANG LỌC MÁU TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Đào Thị Mai Anh*, Đỗ Thị Hồng Tươi*, Lê Đình Thanh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát hiệu quả chỉnh liều kháng sinh trên bệnh nhân bệnh thận mạn đang lọc máu.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Có 85,64% bệnh nhân được chỉ định kháng sinh cần hiệu chỉnh liều, trong đó có 61,27% bệnh nhân không được hiệu chỉnh liều. Tỷ lệ toa thuốc có kháng sinh cần chỉnh liều là 72,93%, trong đó có 55,62% toa thuốc không được hiệu chỉnh liều theo các khuyến cáo. Tỷ lệ điều trị thành công ở các bệnh nhân có chỉnh liều và không chỉnh liều tương ứng là 97,01% và 83,02%. Tỷ lệ bệnh nhân gặp biến cố bất lợi nghi ngờ do kháng sinh ở các bệnh nhân được chỉnh liều và không chỉnh liều lần lượt là 14,93% và 28,3%. Sự khác biệt về tỷ lệ thành công và biến cố bất lợi ở hai nhóm khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Kết luận: Tỷ lệ sử dụng kháng sinh không phù hợp còn khá cao. Hiệu chỉnh liều kháng sinh ở bệnh nhân lọc máu được khuyến cáo giúp giảm nguy cơ tác dụng phụ do thuốc và sự đề kháng của vi khuẩn cũng như tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Sự can thiệp của dược sĩ là cần thiết trong việc tối ưu hóa liều kháng sinh sử dụng trên bệnh nhân lọc máu.

Từ khóa: bệnh thận mạn, lọc máu, kháng sinh, hiệu chỉnh liều

ABSTRACT :

Objectives: Survey on the effectiveness of antibiotic dose adjustmentin patients with chronic kidney disease receiving hemodialysis.

Methods: Cross-sectional, descriptive study.

Results: There were 85.64% patients prescribed antibiotics requiring dose adjustment, and 61.27% of these got inapproriate doses. Dose adjustmentwas required for 72.93% antibiotic prescriptions of which 55.62%doses werenot adjusted according to theguidelines. Among patients received antibiotics requiring dose adjustment, the treatment success rates of patients got dose adjusment and no dose adjustment were 97.01% and 83.02%, respectively. The proportions of patients with suspected antibiotic-related adverse events in two dosing groups were 14.93% and 28.3%, respectively. These differenceswere statistically significant (p < 0.05).

Conclusions: Incidence of inappropriate antibiotics dosage prescribed to the hemodialysis patients was still high. Antibiotic dose adjustment in hemodialysis patients is highly recommended in order to reduce the risk of antibiotic-related adverse events and the resistance of bacteria as well as savedrug costs. This required pharmacists’ interventions to ensure optimal dosing of antibiotics in patients receiving hemodialysis.

Keywords: Chronic kidney disease, hemodialysis, antibiotic, dose adjustment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF