Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
THỰC TRẠNG THỂ LỰC VÀ MỘT SỐYẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỆ 6 NĂM TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2016-2017

Đỗ Văn Dũng*, Trương Thị Sao Mai*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ các mức độ thể lực, phân loại sức khỏe, dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất đối tượng học 6 năm tại ĐHYD TP.HCM năm học 2016-2017 và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo dõi dọc gồm 731 sinh viên năm thứ nhất hệ 6 năm tại đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh được thu thập số liệu bằng phiếu điều tra tự điền, đo các số đo nhân trắc, khám sức khỏe để tính chỉ số nhân trắc, tỉ lệ các mức độ thể lực và phân loại sức khỏe từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017 tại bộ môn Giải Phẫu học Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả:Trung bình chiều cao sinh viên nam 167,1 cm ± 5,9, sinh viên nữ 155,5 cm ± 5,1. Cân nặng trung bình sinh viên nam 60,2 kg ± 9,2, sinh viên nữ 49,8 kg ± 6,3. Vòng ngực trung bình sinh viên nam 82,3 cm ±6,2, sinh viên nữ 79,2 cm ± 5,3. Tỉ lệ suy dinh dưỡng chung 14,8 % (12,4% ở sinh viên nam, 17,6 % ở sinh viên nữ), tỉ lệ thừa cân là 11,8 % (13,8 % ở sinh viên nam, 9,7% ở sinh viên nữ), tỉ lệ béo phì độ I là 9,4% (11,7% ở sinh viên nam, 6,7% ở sinh viên nữ), sinh viên nam có béo phì độ II là 1%. Theo phân loại của Bộ Y Tế sức khỏe loại rất tốt và tốt 82,8% ở sinh viên nam, 79,6% ở sinh viên nữ, sức khỏe loại trung bình, yếu, rất yếu 17,2% ở sinh viên nam, 20,4% ở sinh viên nữ. Tỉ lệ bệnh tật: bệnh nội khoa 2,4%, bệnh ngoại khoa 3.4%, bệnh về mắt 76,6%, bệnh tai mũi họng 4%, bệnh răng hàm mặt 50,4%. Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến phân loại thể lực: nơi thường trú, tôn giáo.

Kết luận: Các chỉ số về chiều cao, cân nặng, vòng ngực, BMI đều tăng so với các nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên có tỉ lệ thừa cân, béo phì độ I ở sinh viên, đặc biệt sinh viên nam có béo phì độ II là 1%, bệnh về mắt và răng có tỉ lệ cao.

Từ khóa: sinh viên y dược, chỉ số nhân trắc, tình trạng dinh dưỡng

ABSTRACT :

Objectives: The aim of the study is to classify physical fitness, health and nutrition status via anthropometric measurements and their determinants on first year students of programs leading to medical or dental degrees of the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city in the academic year 2016-2017.

Methods: A longitudinal study was conductedon 731 first year students of programs leading to medical or dental degrees 2016-2017of the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city in the academic year 2016-2017. Data on height, weight, mid-arm circumference, triceps skinfold, chest, abdomen and hip circumferences, collected by anthropometric measurements at the beginning and the end of the academic year. Demographic variables were collected by self-administered questionnairesat the beginning of the year.

Results: The mean± standard deviation of height were 167.1 cm ± 5.9 and 155.5 cm ± 5.1 in male and female students, respectively; of weight were 60.2 kg ± 9.2 and 49.8 kg ± 6.3; of chest circumference were 82.3 cm ±6.2 and 79.2 cm ± 5.3; Chronic energy deficiency was 14.8 % (12.4 % in males, 17.6 % in females). The percentage of overweight was 11.8 % (13.8 % in males, 9.7% in females); Obesity 1 was 9.4% (11.7% in males, 6.7% in females); Obesity 2was 1% in males. Health classification of Very strong and strong were 82.8% in males and 79.6% in females; Average, weak and very weak were 17.2% in males and 20.4% in females. Proportion of medicinal illness was 2.4%, surgical diseases 3.4%, eye diseases 76.6%, Ear, Nose and Throat diseases 4%, dental diseases50.4%. Place of residence, religionwere found to be associated significantly with physical classification.

Conclusion: Anthropometric measurements, such as height, weight, chest circumference, BMI, were improved compared with previous studies. However, overweightand obesity were higher. Eye diseases, dental diseaseswere common among these students.

Key words: Medical student, anthropometric measurement, nutrition status, illness

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF