Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
BIỂU HIỆN Ở MẮT CỦA U NHẦY VÙNG TRÁN – SÀNG

Trần Viết Luân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả các biểu hiện ở mắt của u nhầy vùng trán - sàng

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả

Kết quả: 40 u nhầy (của 37 bệnh nhân) được đưa vào nghiên cứutrong 2 năm ở khoa Mũi Xoang bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh. Đa số bệnh nhân đến khám vì các triệu chứng về mắt: sưng mắt (54,1%), mờ mắt (13,5%). 37,8 % bệnh nhân có giảm thị lực. Trên hình ảnh CT-scan, u nhầy chèn ép vào các cấu trúc lân cận: hốc mắt (80%), thần kinh thị (12,5%). Vị trí khuyết xương thường gặp nhất là xương giấy (52,5%). MRI được chụp ở 10 trường hợp, các cấu trúc bị chèn ép thường gặp là cơ trực trong: 5/10 TH, cơ trực trên: 3/10 TH, thần kinh thị: 4/10 TH

Kết luận: Biểu hiện ở mắt rất phổ biến ởu nhầy vùng trán – sàng, trong đó thường gặp nhất là triệu chứng lồi mắt. Cần phối hợp chuyên khoa Mắt và Tai Mũi Họng trong chẩn đoán và điều trị u nhầy vùng trán – sàng. Phim CT-scan có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và hướng dẫn phẫu thuật u nhầy.

Từ khóa: u nhầy vùng trán – sàng, biểu hiện ở mắt.

ABSTRACT :

Objective: To describe ophthalmic manifestations of frontal – ethmoid mucoceles.

Methods: Cross-sectional study

Results: 37 patients with 40 mucoceles were included in our study in 2 years’ time, at Rhinology department of the ENT hospital of HCM city. The most common patientschief complaints ts are ophthalmic symptoms including proptosis (54,1%), blurred vision (13,5). 37,8% of patients had decreased vision acuity. CT scan showedmucoceles compressed orbit tissue in 80% of cases, and optic nerve in 12,5% of cases. The most common site of bony erosion was the lamina papyracea (52,5%). MRI was performed in 10 patients, in which the most common affected structures were medial rectus muscle (5/10 cases), superior rectus muscle (3/10 cases), and optic nerve (4/10 cases).

Conclusion: orbital manifestations are very common in fronal – ethmoid mucoceles, and the most common sign is proptosis. Collaboration between ophtalmologist and otolaryngologist is very important in diagnosis and treatment of the frontal-ethmoidal mucoceles. CTscan has a crucial role in the diagnosis and surgical treatment of this disease.

Key words: Frontal – ethmoid mucocele, ophthalmic manifestation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF