Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA CHẾ PHẨM KODAHA TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Thị Kim Anh*, Vũ Thị Hiệp*, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Kodaha là một thực phẩm chức năng mới được bào chế dưới dạng rượu thuốc từ các dược liệu. Chế phẩm này dùng để hỗ trợ điều trị cơ xương khớp và hạ acid uric máu.Mục đích nghiên cứu của đề tài này nhằm đưa ra một chê phẩm điều trị bệnh cơ khớp mới hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thực nghiệm.

Đối tượng và phương pháp: Chế phẩm rượu thuốc Kodaha được sản xuất dưới dạng thực phẩm chức năng. Chuột nhắt trắng chủng Swiss albino 18 – 20 g, mua tại viện Pasteur TP Hô Chí Minh. Sử dụng mô hình gây viêm cấp bằng carrageenan, đo thể tích chân trái chuột trước và sau khi uống thuốc (rượu Kodaha, meloxicam) để đánh giá tác dụng kháng viêm của thuốc nghiên cứu.

Kết quả: Thể tích chân của lô chuột uống chế phẩm rượu Kodaha (0,12ml/10g) tăng ít  hơn lô chứng 4,08% (sau 3h) và 26,9% (sau 3 ngày), khác biệt có ý nghĩa thống kê (p≤ 0,01).Sau 3 ngày, chế phẩm rượu thuốc Kodaha thể hiện giảm độ phù chân chuột kém thuốc đối chứng Meloxicam 2,51%, so với lô chứng rượu trắng, chế phẩm rượu thuốc giảm độ phù chân chuột 0,92% (sau 3h) và 13,34% (sau 3 ngày.)

Kết luận: Chế phẩm rượu thuốc Kodaha có tác dụng kháng viêm rõ rệt trên nghiên cứu thực nghiệm.

Từ khóa: carrageenan, meloxicam, rượu thuốc Kodaha

ABSTRACT :

Background: Kodaha is a new supplement (ethanol 37%), made from traditional herbal for rheumatoid treatment and reduction the uric acid levels in blood.  The study was designed to evaluate the anti- inflammatory of Kodaha.

Study design and setting: Experimental study design.

Material and method:  Kodaha was ethanoic drug. Swiss albino mice weight 18 – 20 g, bought from Institute Pasteur TP.HCM, were injected carrageenan to cause hind paw edema.

Result: The volume of paw edema of Kodaha study group is statistical significantly smaller than the control group 4.08%(after 3 hours) and 26.9% (after 3 day). The volume of paw edema of Meloxicam study group is statistical significantly smaller than Kodaha group 0.72%(after 3 hours) and 2.51% (after 3 day). The Kodaha study group is statistical significantly smaller than “Ethanol 37%” study group 0.92%(after 3 hours) but 13.34% (after 3 day).

Conclusion: Kodaha has shown itself to be anti-inflammatory on mice.

Key words: Carrageenine, Kodaha, Meloxicam, anti-inflammatory

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF