Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI KÉO DÀI Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 01/01/2018 ĐẾN 30/06/2018

Trần Thị Mai Trinh*, Phạm Thị Minh Hồng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Viêm phổi kéo dài là một thách thức đối với bác sĩ nhi khoa, cần khảo sát đặc điểm lâm sàng và vi sinh để điều trị thích hợp.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, vi sinh và điều trị viêm phổi kéo dài ở trẻ dưới 5 tui ti khoa Hô hp bnh vin Nhi Đồng 2, Tp. H Chí Minh trong thi gian t 01/01/2018 đến 30/06/2018.

Phương pháp nghiên cu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018, có 104 trẻ từ 1 tháng đến 60 tháng bị viêm phổi kéo dài điều trị tại khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 2. 67,3% trẻ xác định được bệnh kèm theo, thường gp là suy dinh dưỡng (33,7%), bất thường h hô hp bm sinh (25%), trào ngược d dày thc qun (15,4%), lao phổi (11,5%), tim bẩm sinh (8,7%) và loạn sản phế quản phổi (8,7%). 43,3% mẫu cấy NTA dương tính. 91,3% mẫu PCR NTA dương tính. 34 trẻ được chỉ định nội soi phế quản và được làm PCR dịch rửa phế quản phế nang (PCR BAL), có kết quả tương thích khá cao vi PCR NTA. Vi khuẩn phân lập được chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là siêu vi và vi nấm. Vi khuẩn thường gp nht là Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae. Virus thường gp nht là Adenovirus và Cytomegalovirus. Vi nấm thường gp nht là Candida albicans. Thời gian điều trị trung bình là 45,8 ± 21,7 ngày. 83,4% đáp ứng điều trị, 10,6% chuyển bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 5,8% trẻ diễn tiến bệnh nặng xin về hoặc tử vong.

Kết luận: Cần tầm soát bệnh đi kèm và chỉ định PCR NTA trên trẻ viêm phổi kéo dài để có can thiệp phù hợp nhằm cải thiện kết quả điều trị.

Từ khóa: viêm phổi kéo dài, trẻ em

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF