Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
BIẾN CHỨNG MẠN TÍNH Ở BỆNH NHI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 1 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 12/ 2017 ĐẾN THÁNG 05/ 2018

Lương Thị Mỹ Tín*, Huỳnh Thị Vũ Quỳnh*, Vũ Huy Trụ*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh nhân đái tháo đường típ 1 (ĐTĐ1) có thể bị biến chứng cấp và mạn tính. Ở Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào biến chứng cấp tính và hiếm có nghiên cứu về biến chứng mạn tính ở trẻ em.

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm biến chứng mạn tính ở bệnh nhi ĐTĐ1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả loạt ca trên bệnh nhi ĐTĐ1 từ 5 tuổi trở lên, tuổi khởi bệnh trên 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 12/ 2017 đến tháng 05/ 2018.

Kết quả: Tổng số 53 bệnh nhi. Tỉ lệ bệnh võng mạc không tăng sinh (BVMKTS) 9%, giảm thị lực 19%, tăng nhãn áp 2%, tiểu đạm vi lượng 11% và hầu hết thoáng qua, rối loạn trương lực bàng quang 2%, rối loạn lipid máu 45%, phì đại mô mỡ dưới da 21%.

Kết luận: Biến chứng mạn tính tuy ít nhưng có thể gặp ở bệnh nhi ĐTĐ1. Những biến chứng này bao gồm cả biến chứng mạch máu nhỏ (BVMKTS, tiểu đạm) và các biến chứng khác.

Từ khóa: đái tháo đường típ 1, bệnh võng mạc đái tháo đường, bệnh thận đái tháo đường, bệnh thần kinh đái tháo đường, phì đại mô mỡ dưới da

ABSTRACT :

Background: Patients with type 1 diabetes mellitus may have acute and chronic complications. In Vietnam, most studies focus on acute complications and few researches on chronic complications.

Objective: To describe the features of chronic complications in children with type 1 diabetes mellitus at Childrens Hospital 2 from December 2017 to May 2018.

Methods: The case series of all children with diabetes mellitus type 1, age 5 years and older, age at onset older than 6 months of age at Childrens Hospital 2 from December 2017 to May 2018.

Results: There were 53 patients. Non proliferative diabetic retinopathy rate was 9%, abnormal visual acuity rate was 19%, glaucoma rate was 2%, transient microalbuminuria rate was 11%, bladder dysfunction rate was 2%, dyslipidemia rate was 45%, and lipohypertrophy rate was 21%.

Conclusion: Chronic compl ications may occur in children with type 1 diabetes mellitus although its uncommon. These complications include both microvascular complications (non proliferative diabetic retinopathy, albuminuria) and others.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF