Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM NHIỀU THỜI ĐIỂM TRONG TIÊN ĐOÁN SỐC SỐT XUẤT HUYẾT

Nguyễn Hữu Bảo Hân*, Nguyễn Huy Luân

TÓM TẮT :

Mở đầu: Siêu âm bụng và ngực đánh giá thất thoát huyết tương, nguyên nhân chính đưa đến sốc sốt xuất huyết (SXH), là một trong những phương tiện theo dõi bệnh nhân (BN) SXH đã được chứng minh giá trị. Tuy nhiên đa số các nghiên cứu về siêu âm trong SXH là siêu âm tại một thời điểm, không có nhiều nghiên cứu khảo sát giá trị của siêu âm bụng và ngực nhiều thời điểm (siêu âm mỗi ngày) trong việc tiên đoán SXH có chỉ định truyền dịch hoặc sốc SXH.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm siêu âm bụng và ngực nhiều thời điểm ở trẻ sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca được thực hiện từ 04/2018 đến 07/2018 tại bệnh viện Nhi đồng 2, trên những trẻ nhập khoa Nhiễm được chẩn đoán SXH Dengue có dấu hiệu cảnh báo.

Kết quả: 88 bệnh nhi được đưa vào nghiên cứu, dày thành túi mật, dịch ở 1/4 bụng trên phải và dịch màng phổi xuất hiện từ ngày 3 của bệnh. Tần suất có thất thoát huyết tương trên siêu âm tăng dần theo ngày bệnh ở cả 2 nhóm, tuy nhiên nhóm sốc/truyền dịch có tần suất cao hơn so với nhóm không truyền dịch, đạt đỉnh vào ngày 6, ngày 7. Bề dày thành túi mật trung vị vào ngày 2, 3, 4, 5, 6 là 3,0 mm và 4,0 mm vào ngày 7 của bệnh ở nhóm không truyền dịch. Bề dày thành túi mật trung vị vào ngày 4, 5, 6 lần lượt là 6,0 mm, 6,8 mm và 10,0 mm ở nhóm truyền dịch. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về bề dày thành túi mật giữa 2 nhóm vào ngày 4 và ngày 5 của bệnh.

Kết luận: Siêu âm bụng và ngực nhiều thời điểm đánh giá thất thoát huyết tương có thể sử dụng như một phương tiện hỗ trợ bên cạnh lâm sàng và Hct trong việc theo dõi, điều trị trẻ SXH, đặc biệt là những trường hợp Hct không phản ánh đúng tình trạng thất thoát huyết tương như BN thiếu máu mạn, xuất huyết…

Từ khóa: Thất thoát huyết tương, sốc SXH, SXH có chỉ định truyền dịch, siêu âm bụng và ngực nhiều thời điểm, siêu âm bụng và ngực mỗi ngày.

ABSTRACT :

Nguyen Huu Bao Han, Nguyen Huy Luan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 90 - 96

Background: Thoracic and abdominal ultrasounds have been used to evaluate plasma leakage in children with dengue infection. However most studies of ultrasound in dengue infection were cross sectional in nature. Plasma leakage may progress after the initial ultrasound. Therefore, daily (serial) bedside ultrasounds may help to detect and evaluate plasma leakage during the dengue course.

Objectives: To describe serial bedside ultrasounds in hospitalized children who were diagnosed dengue with warning signs to detect plasma leakage.


Methods: A case series study was conducted in Infectious department of Children hospital 2 from April to July 2018. Thoracic and abdominal ultrasounds were carried out by the author who was a pediatrician and was trained 3 months in ultrasound to detect ascites, pleural effusion, and gallbladder wall thickening. Ultrasounds were done daily in dengue patients from the day of administration until discharge.

Results: 88 patients with warning signs were included. Ascites, gallbladder wall thickening and pleural effusions were detected in day 3 of fever. Prevalence of plasma leakage increases during the clinical course of dengue infection in intravenous (IV) fluid group and non-IV fluid group but higher in IV fluid group with peak in day 6 and 7. Median gallbladder wall thickness were 3.0 mm in day 3, 4, 5, 6 and 4.0 mm in day 7 in non-IV fluid therapy. Median gallbladder wall thickness were 6.0, 6.8, 10.0 mm in day 4, 5, 6 in IV fluid therapy respectively.

Conclusion: Serial thoracic and abdominal ultrasounds can be used to detect plasma leakage in addition to clinical examination and hematocrit, especially in case that hematocrit does not reflect hemoconcentration such as anemia, hemorrhage.

Keywords: plasma leakage, dengue shock syndrome, dengue with warning signs, fluid therapy, serial bedside ultrasounds

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF