Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
HIỆU QUẢ ĐÓNG ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG PARACETAMOL Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG

Nguyễn Phan Minh Nhật*, Vũ Minh Phúc**, Nguyễn Thu Tịnh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tồn tại ống động mạch (TTÔĐM) là tật tim bẩm sinh thường gặp nhất và là một trong những nguyên nhân chính của tử vong và bệnh tật ở trẻ sinh non. Ibuprofen uống hiện nay đang là thuốc được sử dụng để đóng ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng. Chống chỉ định dùng ibuprofen khi bệnh nhân TTÔĐM có viêm ruột hoại tử, xuất huyết tiêu hoá, xuất huyết nội sọ, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, suy thận nặng. Paracetamol truyền tĩnh mạch được nghiên cứu như là một thuốc thay thế Ibuprofen để đóng ống động mạch cho trẻ sơ sinh non tháng trong các tình huống này.

Mục tiêu: Xác định hiệu quả và tính an toàn của paracetamol tĩnh mạch trong đóng ống động mạch ở trẻ sơ sinh non tháng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hàng loạt ca tiến cứu. Trẻ sơ sinh non tháng nhập khoa Hồi sức Sơ sinh bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 8/2017 đến tháng 6/2018 có TTÔĐM, có chỉ định đóng ống động mạch và có chống chỉ định sử dụng ibuprofen uống được lấy trọn vào nghiên cứu. Bệnh nhân được sử dụng paracetamol truyền tĩnh mạch liều 15mg/kg mỗi 6 giờ trong 3 ngày liên tiếp, siêu âm tim kiểm tra vào thời điểm 3 ngày sau khi bắt đầu điều trị.

Kết quả: 35 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu, trong đó tỷ lệ trẻ sinh rất non và cực non lần lượt là 42,8% và 37,1%. Tỷ lệ đóng ống động mạch thành công là 54,3%, tất cả các trường hợp này đều cai được máy thở hoặc ngưng được NCPAP, viêm ruột hoại tử ngưng diễn tiến, không còn dấu hiệu dãn buồng tim trái trên siêu âm tim. Không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào khi điều trị.

Kết luận: Paracetamol tĩnh mạch dường như an toàn và hiệu quả khi dùng điều trị đóng ÔĐM ở trẻ sơ sinh non tháng trong trường hợp có chống chỉ định với ibuprofen uống.

Từ khóa: Tồn tại ống động mạch, paracetamol, ibuprofen, sơ sinh non tháng

ABSTRACT :

Nguyen Phan Minh Nhat, Vu Minh Phuc, Nguyen Thu Tinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 97 - 10
2

Background: Patent ductus arteriosus (PDA) is the most common congenital heart disease and one of the major causes of morbidity and mortality in preterm neonates. Oral ibuprofen is currently used to close PDA for preterm infants. Ibuprofen is contraindicated in case of necrotizing enterocolitis, gastrointestinal and intracranial hemorrhage, thrombocytopenia, coagulation defects, and significant renal impairment. Intravenous paracetamol is investigated as the other drug for PDA closure in these conditions.


Objective: To determine efficacy and safety of intravenous paracetamol in closure of PDA for preterm neonates.

Method: Prospective case-series study. All preterm newborns admitted to NICU of Children Hospital No.1 from August 2017 to June 2018 met the criteria of our study and had contraindication to oral ibuprofen. Patients received intravenous paracetamol at the dose of 15mg/kg every 6h for 3 days and had echo cardiography examined 3 days after initiation of medications.

Results: 35 patients have been investigated; the proportion of very preterm and extremely preterm newborns is 42.8% and 37.1%, respectively. The successful rate was 54.3%. All patients with closed PDA were successfully weaned from ventilation and NCPAP, necrotizing enterocolitis improved, had no left atrial dilation on echocardioghraphy. No side-effects were revealed.

Conclusion: Intravenous paracetamol seems to have efficacy and safety in closure of PDA in preterm neonates with contraindication to oral ibuprofen.

Keywords: Patent Ductus Arteriosus, Paracetamol, Ibuprofen, preterm infants

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF