Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 1
ĐẶC ĐIỂM BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 09/2015 ĐẾN THÁNG 03/2018

Nguyễn An Nghĩa*, Hourt Bora*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Thủy đậu là một bệnh lý có tính lây nhiễm cao. Tại Việt Nam, thủy đậu vẫn thường gặp và có khả năng gây dịch trong khi vắc-xin ngừa thủy đậu vẫn chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Hiện nay vẫn còn rất ít những nghiên cứu khảo sát tình hình bệnh thủy đậu tại Việt Nam, đặc biệt trên đối tượng trẻ em.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị và biến chứng của trẻ bị thủy đậu tại khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1.

Phương pháp: Mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Từ tháng 09/2015 tới tháng 03/2018 có tổng cộng 268 bệnh nhi được xuất viện với chẩn đoán thủy đậu tại khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1. Tuổi mắc bệnh trung vị là 1,65 tuổi và thường gặp nhất là nhóm 1-5 tuổi (50,75%); nam nhiều hơn nữ (1,37:1). Thời điểm nhập viện cao nhất từ tháng 1 đến tháng 4 với đỉnh điểm là tháng 3. Nguồn lây khai thác được chủ yếu là trong gia đình (40,3%). Bệnh nhi không được tiêm chủng thủy đậu trước đó là 84,21% và 9,7% trẻ được ghi nhận có bệnh lý nền. Đa số bệnh nhi có sốt (74,25%). Về các kết quả xét nghiệm, giá trị CRP tăng chiếm 40,94%. Tỷ lệ X-quang phổi bất thường là 28,68%. Có 81,34% trẻ được dùng acyclovir. 86 bệnh nhi có biến chứng (41,04%) trong đó 18 bệnh nhi có từ 2 biến chứng trở lên. Biến chứng thường gặp nhất là bội nhiễm da (78,18%); kế đến là viêm phổi (34,55%); viêm não màng não dù ít gặp (2,73%) nhưng là biến chứng nặng nhất. Bệnh nhi tử vong có 3 trường hợp (1,11%). Thời gian nằm viện trung vị là 3 ngày.

Kết luận: Thủy đậu thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi. Đa số bệnh nhi không được chủng ngừa thủy đậu trước đó. Biến chứng thường gặp nhất là bội nhiễm da, kế đến là viêm phổi. Viêm não màng não là biến chứng nặng nhất và có thể để lại di chứng não hoặc tử vong. Thủy đậu phần lớn là lành tính nhưng có 3 trường hợp tử vong.

Từ khóa: trẻ em, thủy đậu, chủng ngừa

ABSTRACT :

Nguyen An Nghia, Hourt Bora
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 1 - 2019: 103 - 108

Background: Varicella is a very contagious disease. This disease is still common and has the potential to cause the outbreaks while the chickenpox vaccination is not yet included in the national immunization program.

Objective: To describe the epidemiological, clinical, paraclinical features, and characteristics of treatment and complications of varicella at Department of Infectious Disease, Children Hospital No.1.

Methods: Case series study.


Results: A total of 268 patients were included from September 2015 to March 2018. The medium age was 1.65 years with most of cases were 1-5 years old (50.75%); the male to female ratio was 1.37:1. The highest admission was from January to April with the peak in March. The source of infection was mainly in the family (40.3%). The percentage of patients who did not receive any chickenpox vaccinations was 84.21% and 9.7% of patients had underlying illnesses. A major part of patients had fever (74.25%). About laboratory features, CRP increased in 40.94% of cases. 28,68% of patients had abnormal chest X-ray. 81.34% of children received acyclovir. 86 patients had complications (41.04%), in which 18 patients had ≥ 2 complications. The most common complications were bacterial skin superinfection (78.18%); followed by pneumonia (34.55%); meningoencephalitis was uncommon (2.73%) but still was the most serious complication. There were three deaths (1.11%), in which two cases had the underlying diseases.

Conclusion: Chickenpox usually occurred in children under 5 years of age. Most patients were not vaccinated against varicella. The most common complications were bacterial skin superinfection, followed by pneumonia. Meningoencephalitis was the most serious complication. Chickenpox was mostly benign but was still the cause of death in some special cases.

Keywords: children, chicken pox, vaccination

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF