Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
SO SÁNH KẾT QUẢ CẤY MÁU VÀ REAL-TIME PCR MÁU TRÊN BỆNH NHI NHIỄM KHUẨN HUYẾT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Bùi Thanh Liêm*, Phùng Nguyễn Thế Nguyên*, Trần Diệp Tuấn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn là những bệnh cảnh nặng nề, tỷ lệ tử vong cao ở hầu hết mọi lứa tuổi đặc biệt là ở trẻ em, và tỷ lệ này tiếp tục tăng lên khoảng 5 - 10% mỗi năm. Cấy máu được xem là tiêu chuẩn vàng để xác định tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên phương pháp cấy máu thường có độ nhạy thấp đối với các bệnh nhân trước đó đã sử dụng kháng sinh hoặc đối với những loại vi khuẩn phát triển chậm hoặc có sự tạp nhiễm. Hiện tại các nghiên cứu với PCR đa giá để xác định tác nhân gây bệnh cho kết quả rất hứa hẹn, tỷ lệ dương tính cao gấp khoảng 2 lần so với kết quả cấy máu thông thường. Ngoài ra PCR còn là một kỹ thuật hữu ích ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết mà kết quả cấy máu nhiều lần âm tính, bệnh nhân đã được dùng kháng sinh trước. Hiện nay, tại Việt Nam có rất ít nghiên cứu về PCR máu trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca có phân tích. Chúng tôi mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng,điều trị và so sánh kết quả cấy máu với PCR máu trên những bệnh nhi chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết nhập khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc bệnh viện Nhi Đồng 1.

Kết quả: Trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017 chúng tôi có 53 trường hợp nhập khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc bệnh viện Nhi Đồng 1 thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em năm 2005. Có 73,6% số trẻ trong mẫu nghiên cứu < 5 tuổi. 58,5% được chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn, 28,3% nhiễm khuẩn huyết nặng và 13.2% nhiễm khuẩn huyết. 100% được điều trị kháng sinh trước khi nhập khoa hồi sức. Có 22,6% các trường hợp tử vong trong thời gian điều trị. Tỷ lệ PCR máu và cấy máu dương tính lần lượt là 43,4% và 30,2%. Trong số 23 trường hợp PCR dương tính có 15 (65,2%) trường hợp là vi trùng Gram dương, trong đó MRSA chiếm 52,2%. Con số này tương ứng trong kết quả cấy máu là 43,8% và 18,7%. Trung bình thời gian trả kết quả PCR là 5,67 giờ, cấy máu là 110,1 giờ (p = 0,001).

Kết luận: PCR cho kết quả dương tính cao hơn, và thời gian cho kết quả nhanh hơn, do đó nên dùng PCR như là một biện pháp giúp xác định tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết bên cạnh cấy máu. Đặc biệt khi trẻ đã được dùng kháng sinh trước đó. Tỷ lệ NKH do MRSA khá cao và thường diễn tiến nặng do đó xem xét điều trị tác nhân này sớm khi lâm sàng nghi ngờ.

Từ khóa: cấy máu, PCR máu, nhiễm khuẩn huyết

ABSTRACT :

Bui Thanh Liem, Phùng Nguyen The Nguyen, Tran Diep Tuan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 68 - 75
Objectives: Sepsis and septic shock are serious illnesses, with high mortality rate for almost all ages, especially in children, and this rate continues to increase by 5-10% per year. Currently, studies with multiplex Real-time PCR to identify pathogens have shown promising results, with positive rates about two times higher than normal blood cultures. In addition, PCR is a useful technique in patients with sepsis having multiple negative blood cultures, patients receiving previous antibiotics. Currently, in Vietnam, there is little research on Real-time PCR in patients with sepsis.

Method: Description of the series have analysis. We describe the clinical and subclinical characteristics, treatment and comparison of blood cultures and PCR in patients with sepsis at PICU.

Results: There were 53 cases meeting the International pediatric sepsis consensus conference in 2005 standard, admitted to the PICU, Childrens Hospital No 1. 58.5% was diagnosed with septic shock, 28.3% severe sepsis and 13.2% sepsis. 100% was treated with antibiotics before admitting to the PICU. The rates of microorganism detection by blood culture and PCR were 30.2% and 43.4%, respectively. 15 (65.2%) cases with positive PCR had gram-positive bacteria, in which MRSA accounted for 52.2%, whereas blood culture results were 43.8% and 18.7%, respectively. The Kappa homology index was 0.005. The mean time taken for PCR was 5.67 hours, blood culture was 110.1 hours (p = 0.001).

Conclusion: Multiplex Real-time PCR gives more positive rates and faster results, so PCR should be used as a technique of identifying sepsis in addition to blood cultures, especially when the patient has been treated with antibiotics before. The rate of sepsis due to MRSA was quite high and usually severe, therefore, consider treatment for this agent early on suspicion.

Keywords: blood culture, real-time PCR, sepsis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF