Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM ĐỘC GIÁP CÓ BƯỚU GIÁP LỚN Ở TRẺ SƠ SINH

Nguyễn Thị Thanh Bình*, Lê Thỵ Phương Anh*, Hoàng Thị Thủy Yên*, Phạm Thị Ny**

TÓM TẮT :

Cường giáp do Basedow là một tình trạng thường gặp ở người lớn, giới nữ và hiếm gặp ở trẻ em. Khi mang thai, tình trạng cường giáp ở bà mẹ bị Basedow có thể gây ra các biến chứng cho thai nhi như sẩy thai, đẻ non, suy tim, nhiễm độc giáp… Tuy nhiên, rất hiếm thấy bướu giáp lớn ở trẻ sơ sinh có nhiễm độc giáp. Do đó, chúng tôi trình bày một trường hợp có bướu giáp lớn ngay sau sinh để cung cấp thêm dữ liệu cho các đồng nghiệp quan tâm.

Từ khóa: sơ sinh, nhiễm độc giáp, basedow, bướu giáp lớn, suy tim

ABSTRACT :

Nguyen Thi Thanh Binh, Le Thy Phuong Anh, Hoang Thi Thuy Yen, Pham Thi Ny
 * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 92 – 97

Hyperthyroidism due to Basedow is a common condition in adults, women and rarely in children. During pregnancy, hyperthyroidism in a mother with basedow disease can cause fetal complications such as spontaneous abortion, prematurity, heart failure, thyrotoxicosis. However, anenlarge goiter is rarely in neonatal thyrotoxicosis. Therefore, we present a case of enlarge goiter in newborn to provide more data for all colleagues.

Key words: newborn, thyrotoxicosis, basedow, large goite, heart failure

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF