Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
TÌNH TRẠNG SỐNG CÒN CỦA TRẺ EM BỊ VIÊM THẬN DO LUPUS TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2018

Lê Hoàng Phương*, Trần Thị Mộng Hiệp**, Hoàng Thị Diễm Thúy***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tình trạng sống còn của trẻ em bị viêm thận do lupus và các yếu tố tiên lượng sống còn của bệnh nhân tại bệnh viện Nhi đồng 2 từ năm 2010 đến năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu. Tất cả bệnh nhân đến 16 tuổi được chẩn đoán viêm thận lupus lần đầu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ 01/01/2010 đến 31/5/2013 được đưa vào danh sách chọn mẫu. Chúng tôi ghi nhận các biến số về dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị, theo dõi và tình trạng của bệnh nhân tại thời điểm 1 năm, 3 năm và 5 năm hoặc tại thời điểm xuất hiện kết cục tử vong theo hồ sơ nội trú và ngoại trú.

Kết quả: 45 trường hợp được chẩn đoán viêm thận do lupus lần đầu từ năm 2010 đến 2013 và được theo dõi trong vòng 5 năm. Tuổi trung vị là 11 tuổi. Tỉ số nữ/nam là 4,0. Tiểu đạm ngưỡng thận hư và tổn thương thận cấp là hai biểu hiện tổn thương thận thường gặp. Nhóm giải phẫu bệnh thường gặp nhất là nhóm IV chiếm 47,6%. Tỷ lệ sống còn của trẻ em viêm thận do lupus sau 5 năm là 82,3 ± 6,2%. Nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em viêm thận do lupus trong 5 năm đầu điều trị là nhiễm trùng và bệnh lupus hoạt động. Xác suất tử vong nhóm bệnh nhân giảm tiểu cầu cao gấp 9,82lần nhóm bệnh nhân không giảm tiểu cầu.

Kết luận: Nghiên cứu hồi cứu trên 45 trẻ viêm thận do lupus tại bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy đây là bệnh nặng, có thể dẫn đến tử vong. Giảm tiểu cầu có thể là yếu tố tiên lượng bệnh nặng. Bệnh nhân cần được điều trị tích cực nhiễm khuẩn và giáo dục nhằm hạn chế bỏ trị.

Từ khóa: bệnh lupus đỏ hệ thống, lupus, viêm thận do lupus, tình trạng sống còn, giảm tiểu cầu, tổn thương thận cấp, thận hư, nhiễm trùng, lupus hoạt động, tử vong, lupus khởi phát tuổi trẻ em

ABSTRACT :

Le Hoang Phuong, Tran Thi Mong Hiep, Hoang Thi Diem Thuy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 98 – 103

Objectives: This study was a retrospective analysis of children hospital 2 data from 2010 to 2018 to survival of children with lupus nephritis and prognostic factors for survival in patients.

Methods: The retrospective cohort study. Children below 16 years of age who diagnosed with lupus nephritis at Childrens Hospital 2 the first time between January 2010 and May 2013 were enrolled. The data collected included demographical, clinical and laboratory features, treatment, response to therapy and outcome at 1 year, 3 year, 5 year and at last follow-up.

Results: 45 cases diagnosed with lupus nephritis from 2010 to 2013 were enrolled and followed up for 5 years. The median age at the time of diagnosis was 11.0 year. The sex ratio was 4 for girls. Nephrotic syndrome and acute kidney injury were the most observed manifestation. On renal biosy, class IV nephritis (WHO) were observed in 47.6% patients. The 5-year survival rate of children with lupus nephritis was 82.3 ± 6.2%. Infection and active SLE appeared to be the most frequent causes of death. A survival probabilityof 82.3 ± 6.2% at 5 years was found. Increased mortality in patients with thrombocytopenia compared to those with normal plateles (HR 9.82; KTC95%: 1.56-61.70; p=0.015). 

Conclusion: Lupus nephritis is severe disease and can cause death. Thrombocytopenia may be a predictor of higher mortality. Patients with lupus nephritis need critical care of infection and well-educated for follow-up treatment.

Key words: systemic lupus erythematosus, SLE, nephritis, survival, thrombocytopenia, acute injury kidney, nephrotic syndrome, infection, lupus activity, mortality, pediatric systemic lupus erythematosus


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF