Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2018

Trần Anh*, Nguyễn Thị An*, Lê Kim Ái*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) và các yếu tố nguy cơ đến NKBV tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC) Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2018.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dọc từ 01/10/2017 đến 30/9/2018.

Kết quả: Nghiên cứu trên 571 bệnh nhân (BN), tỉ lệ mới mắc 17,5%, tỉ lệ mới mắc NKBV theo thời gian 14,3/1000 ngày BN nằm HSTC, viêm phổi bệnh viện 9,6/1000 ngày BN nằm HSTC, nhiễm khuẩn huyết 3,3/1000 ngày BN nằm HSTC, nhiễm khuẩn tiết niệu 1,1/1000 ngày BN nằm HSTC. Tác nhân gây NKBV cao nhất là Acinetobater spp. Kháng sinh được sử dụng nhiều nhất là vancomycin, meropenem, colistin. Các yếu tố nguy cơ gây NKBV là thông tĩnh mạch trung tâm, nuôi ăn tĩnh mạch, thở máy và nhiễm khuẩn lúc vào.

Kết luận: Nghiên cứu này nên được thực hiện hàng năm để theo dõi và so sánh tỉ lệ NKBV giữa bệnh viện mình với các bệnh viện khác, từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa NKBV.

Từ khóa: nhiễm khuẩn bệnh viện, yếu tố nguy cơ

ABSTRACT :

Tran Anh, Nguyen Thi An, Le Kim Ai
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 120 – 125

Objectives: Characterization of hospital infections and the risk factors to hospital infections at the Department of Intensive Care Unit at Childrens Hospital 2 in 2018.

Method: Longitudinal study, conducted at the Department of Intensive Care Unit at Childrens Hospital 2 from 01/10/2017 to 30/9/2018.

Results: In total 571 patients acquired at least one of the five HAIs investigated, with an overall incidence per 1000 patient-days of 14.3. The incidences of VAP, CLABSI, and CAUTI per 1000 device-days were 9.6, 3.3 and 1.1, respectively. Highest nosocomial infection agent is Acinetobater spp. Antibiotics are used as much as vancomycin, meropenem, colistin. The risk factors associated with nosocomial infection are central venous catheter, intravenous nutritions, mechanical ventilation and infections before hospitalization.

Conclusion: Consider the indications for invasive procedures, strengthening infection control.

Key words: hospital infections, the risk factors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF