Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM SAU TIÊM NGỪA HUYẾT THANH VÀ VẮC XIN VIÊM GAN SIÊU VI B TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI BÌNH DƯƠNG

Phùng Thị Kim Dung*, Trần Thanh Thảo*, Phạm Trung Hiếu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đáp ứng miễn dịch ở những trẻ có mẹ mang HbsAg(+), ngay sau sinh trẻ được tiêm huyết thanh miễn dịch và vắcxin viêm gan B tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương.

Phương pháp nghiên cứu: Một nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 106 trẻ được sinh ra từ những bà mẹ mang HbsAg(+), có hoặc không có HBeAg(+) tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2018, trẻ được tiêm ngừa vacxin viêm gan B, huyết thanh miễn dịch lúc sinh và tiêm ngừa viêm gan B theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Khi trẻ ≥ 9 tháng tuổi xét nghiệm HBsAg, định lượng antiHBsAg. Đáp ứng miễn dịch có được khi lượng antiHBsAg ≥ 10 mUI/ml.

Kết quả: Tỉ lệ trẻ đáp ứng miễn dịch lúc trẻ từ 9 tháng – 32 tháng là 91,51% , không trẻ nào có HBsAg(+). Các yếu tố cách sanh, mẹ có HBeAg(+), HBV DNA(+) có khả năng ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của trẻ (P>0,05).

Kết luận: Tỉ lệ đáp ứng miễn dịch của trẻ ≥ 9 tháng tuổi con của các bà mẹ mang HbsAg(+) hoặc HBeAg(+) khi được tiêm 01 liều huyết thanh miễn dịch, vac xin viêm gan B ngay sau sinh và tiêm vac xin viêm gan B trong chương trình tiêm mở rộng là 91,51%.

Từ khóa: vắc xin viêm gan B, Huyết thanh miễn dịch, mẹ HbsAg dương tính, tiêm chủng mở rộng

ABSTRACT :

Phung Thi Kim Dung, Tran Thanh Thao, Pham Trung Hieu
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 157 – 161

Objective: To determine immune response to hepatitis B vaccination with a combination of hepatitis B immune globulin (HBIG) immediately after delivery of newborns whose mothers have HBsAg(+) or HBeAg(+).

Method: A cross sectional study was done in 106 infants from HBsAg-positive or HBeAg-positive mothers in the Binh Duong Obs & Gyn, Pediatric Hospital 1 from January 2016 to Agust 2018. All the infants were given 1 dose of HBIG at birth and 4 doses of HB vaccine according to the National Immunization Program / Expanded Program on Immunization (at birth, 2, 3, and 4 months of age). Serum HBsAg and antibody to HbsAg (anti-HBsAg) in all the infants were determined at 9 months of age and older. Responders were defined as ≥ 10 mUI/ml antiHBsAg.

Results: Of the 106 infants, 91.51% were responders, 0% were positive for HbsAg. The factors including delivery methods, maternal HbeAg-positive, maternal HBV DNA-positive has tendency to affect the immune response of children (P>0.05).
Conclusion: Through 1 dose of HBIG at birth and 3 doses of HB vaccine in National Immunization Program, majority of the infants (91.51%) achieved a protective level of anti-HbsAg at 9 months of age.

Keywords: hepatitis B vaccine, hepatitis B immunoglobulin, HbsAg- positive mother, expanded program on immunization(EPI)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF