Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM DẬY THÌ TRÊN TRẺ MẮC BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 5 ĐANG ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Dương Tường Vy*, Hoàng Thị Diễm Thúy**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm dậy thì và tăng trưởng trên trẻ mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5 đang điều trị thay thế thận tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả và phân tích hàng loạt ca.

Kết quả: Trong 40 trường hợp bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang thay thế thận được khảo sát, chạy thận nhân tạo (CTNT) chiếm 67,5% và thẩm phân phúc mạc (TPPM) chiếm 32,5%. Trung vị thời gian thay thế thận là 2,9 năm. Bệnh thận bẩm sinh chiếm 27,5%, vốn luôn là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận mạn ở trẻ em. Hemoglobin trung bình là 10,8 g/dl, vitamin D trung bình là 39,3 ng/ml. Chậm chiều cao (< 5th) chiếm tới 67,5%. Suy dinh dưỡng chiếm 50%. Ở độ tuổi 13-16 tuổi, chưa biểu hiện dậy thì chiếm 23,3%. Biểu hiện dậy thì trên nhóm TPPM nhiều hơn so với nhóm CTNT.

Kết luận: Chậm chiều cao và suy dinh dưỡng chiếm hơn 50% trên trẻ bệnh thận mạn giai đoạn cuối (BTMGĐC). Dậy thì muộn chiếm gần 50%. Vitamin D máu trung bình của nghiên cứu trong giới hạn bình thường. Biểu hiện dậy thì trên nhóm TPPM nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm CTNT.

Từ khóa: bệnh thận mạn giai đoạn cuối, dậy thì, phương pháp thay thế thận

ABSTRACT :

Duong Tuong Vy, Hoang Thị Diem Thuy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 162 – 167

Objectives: To describe the pubertal and growth status in 9-16 year-old females and 10-16-year-old males with end stage renal disease (ESRD) who requiring long-term dialysis in Childrens Hospital 2 from January 2018 to June 2018.

Methods: A retrospective case series study.

Results: In 40 cases of ESRD on renal replacement treatment(RRT) ,67,5% of cases wereundergoing hemodialysis (HD)and 32.5% of cases undergoing peritoneal dialysis (PD). Median time on dialysis was 2,9 years. The most frequent cause of congenital CKD was congenital abnormality of the kidney and urinary tract (CAKUT) (27.5%). Mean hemoglobin was 10.8 g/dl, mean serum vitamin D level was 39.3 ng/ml. There were short stature and malnutrition condition in 67.5% and 50% of the cases respectively. Children treated with PD had pubertal development more than with HD considerably.

Conclusions: Short statue and malnutrition condition was found in more than 50% of the cases while delayed puberty accounted approximately 50%.Mean serum vitamin D level was in the normal range.Children treated with PD had pubertal development more than with HD considerably.

Key words: end stage renal disease, pubertal development, hemodialysis, peritoneal dialysis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF