Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HỘI CHỨNG THẬN HƯ KHÓ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT VÀ THỰC TIỄN LÂM SÀNG

Huỳnh Thoại Loan*

TÓM TẮT :

Hội chứng thận hư kháng trị (Hội chứng thận hư lệ thuộc liều cao, hội chứng thận hư tái phát thường xuyên, hội chứng thận hư kháng steroid) là một bệnh lý phức tạp, có tỷ lệ dẫn đến bệnh thận mãn giai đoạn cuối cao nên là một thách thức cho các Bác sĩ thận Nhi trong việc tiếp cận chẩn đoán và chọn lựa phác đồ điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Các nghiên cứu cập nhật trên thế giới và các kinh nghiệm điều trị hiện nay của bệnh lý này tại bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp một số nhận định như sau:  (a)Phác đồ điều trị prednisone cần từ 4-6 tuần mỗi ngày, sau đó là uống 6 tuần cách ngày; (b)Đối với các trường hợp hội chứng thận hư tái phát thường xuyên nên bắt đầu điều trị prednisone mỗi ngày từ 5-7 ngày khi có triệu chứng nhiễm trùng hô hấp trên; (c) Đối với các hội chứng thận hư tái phát thường xuyên, các khuyến cáo và kinh nghiệm lâm sàng nên lựa chọn cyclosporine (có hiện tượng tái phát sau ngưng Cyclosporine) hoặc MMF (ít tác dụng phụ hơn).

Từ khóa: hội chứng thận hư khó trị, thuốc ức chế miễn dịch    

ABSTRACT :

Huynh Thoai Loan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 10 – 16

Intractable nephrotic syndrome (nephrotic syndrome due to high dose dependence, frequent relapse nephrotic syndrome, steroids-resistant nephrotic syndrome) is a complex disease, with the high rate leading to end-stage chronic kidney disease should be a challenge for pediatric nephrologist in approaching diagnosis and choosing appropriate treatment regimen for each patient. The updated studies in the world and the current treatment experience of this disease at Children s Hospital 1 provide some comments as follows: (a) Prednisone treatment regimens need 4-6 weeks a day, followed by a 6-week alternative day; (b) For frequent recurrent nephrotic syndrome, start treatment with prednisone every day. 5-7 days for symptoms of upper respiratory infection; (c) For frequent relapse nephrotic syndromes, recommendations and clinical experience should choose cyclosporine (relapse after discontinuation) or MMF (fewer side effects).

Key words: intractable nephrotic syndrome, chidlren

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF