Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
KỸ THUẬT “LỖ KHUY ÁO” – PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC CHỌN LỰA TRONG ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT CHUYỂN VỊ DƯƠNG VẬT BÌU

Nguyễn Bình An*, Lê Tấn Sơn*, Lê Thanh Hùng*, Nguyễn Thị Trúc Linh*, Huỳnh Công Chấn*, Trần Đại Phú*, Nguyễn Thị Anh Đào

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Dị tật chuyển vị dương vật bìu là một dị tật bẩm sinh không thường gặp của cơ quan sinh dục ngoài. Đa số các phương pháp phẫu thuật đã được đề xuất trước đây là sử dụng các vạt da xoay mở rộng để đưa bìu về vị trí đúng. Chúng tôi báo cáo một kỹ thuật hoàn toàn khác để sửa tật chuyển vị dương vật bìu bằng cách di chuyển dương vật chứ không phải bìu đó là kỹ thuật “Lỗ khuy áo” và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị dị tật chuyển vị dương vật bìu ở trẻ em bằng kỹ thuật “Lỗ khuy áo”.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả loạt trường hợp. Kỹ thuật “Lỗ khuy áo” được thực hiện trên 26 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 01/2013 đến tháng 07/2018.

Kết quả: Có 72,7% trường hợp có kết quả tốt hoàn toàn với thẩm mỹ đẹp. Không có biến chứng cần phẫu thuật lại.

Kết luận: Kỹ thuật này nên được áp dụng được cho tất cả các trường hợp chuyển vị dương vật bìu không hoàn toàn.

Từ khóa: chuyển vị dương vật bìu, kỹ thuật lỗ khuy áo

ABSTRACT :

Nguyen Binh An, Le Tan Son, Le Thanh Hung, Nguyen Thi Truc Linh, Huynh Cong Chan,
Tran Dai Phu, Nguyen Thi Anh Dao

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 – No. 4 - 2019: 35 – 39

Objective: Penoscrotal transposition is a rare anomaly of the external genitalia. Time-honored surgical methods which have been proposed rely on the creation of rotational flaps to mobilize the scrotum to its normal anatomical location. We describe a different approach to this anomaly by transposing the penis and not the scrotum called “Button hole” technique and to evaluate surgical outcomes of correcting penoscrotal transposition in pediatric patients operated by “Button hole” technique.

Materials and methods: This technique has been used in 26 children diagnosed with imcomplete penoscrotal transpositionin the Children Hospital 1 between 01/2013 and 07/2018.

Results: There were 72.7% of the cases had excellent cosmetic result and completely successful outcome. There have been no cases of redo operation.

Conclusion: According to the results, this approach technique is an efficient option and should be used in all cases of incomplete penoscrotal transposition.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF